VAR KRITISK: Helsebyråden i Oslo kommune uttalte seg sterkt kritisk til Akson i oktober. Nå vil ikke kommunen svare på hvorvidt de står ved kritikken.

Foto: Colourbox

Dette sier de store kommunene om det omstridte journalprosjektet

Kommunaldirektøren i Oslo vil ikke svare på hvorvidt kommunen opprettholder kritikken mot Akson-prosjektet. Andre store kommuner sier de vil signere intensjonserklæringen om å støtte prosjektet.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Dagens Medisins artikler om Akson og En innbygger en journal er samlet her.
Byråden for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune, Robert Steen (Ap), gikk i oktober i fjor hardt ut mot den nasjonale journalløsningen for kommuner, Akson, som Direktoratet for e-helse anbefaler.

Da sa han til Dagens Medisin at kommunen «ikke ser for seg at de kan være med dersom prosjektet realiseres slik direktoratet legger det frem».

Intensjonserklæringen er passelig rund i formen, og det ligger ingen forpliktelse i den Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø kommune

 – Om dette skal koste 11 milliarder og kommunene skal bruke av pengene som vi leverer velferd for i dag for å finansiere et gigantisk IT-prosjekt som leveres om ti år – da ville jeg tenkt meg om både en og to ganger før jeg ble med på det, sa Steen.  

Nylig skrev Dagens Medisin at de samlede kostnadene for Akson kan komme opp i 22 milliarder kroner.

Helseministeren ber om støtte
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har bedt kommunene signere en intensjonserklæring for å vise at de støtter videre arbeid med Akson, innen 1. juli.
Akson er tenkt som et spleiselag mellom staten og kommunene; derav intensjonserklæringen: For at staten skal være med å finansiere sin andel av Akson må det sannsynliggjøres at et tilstrekkelige antall kommuner ønsker å ta felles kommunal journal i bruk.

Oslo kommune har forøvrig, sammen med KS og kommunene Bergen, Bærum, Bodø, Kristiansand, Stavanger og Vinje, vært med på å utarbeide erklæringen.

På spørsmål til kommunaldirektør Svein Lyngroth i Oslo, om de står ved kritikken fortsatt – og om de vil signere intensjonserklæringen, svarer han:

– Spørsmålet om intensjonserklæring for Akson ligger til vurdering, gjennom ordinær høringsprosess i Oslo, med sikte på å gi et svar innen fristen 1. Juli. Administrasjonen har ansvaret for prosessen og ønsker ikke forskuttere et svar før høringsprosessen i Oslo er gjennomført.
Les også: Helse Sør-Øst: - Vi skylder innbyggerne løsninger så snart som mulig

Det opplyses ellers fra kommunen at de har er en 14 dagers intern høringsfrist.

  • Direktoratet for e-helse estimerer de totale investeringskostnadene for Akson til 8,8 milliarder hvorav staten dekker 1,4 milliarder.
  • Resterende på 7,4 milliarder dekkes av kommunene.

Stavanger kommune: Ber staten vurdere å gi mer penger

I «Høie»-landet Rogalands største kommune, Stavanger, er man positive og går inn for å signere, men oppfordrer staten til å komme med mer penger.

Stavanger-ordfører Kari Ness Nordtun (Ap) opplyser til Dagens Medisin at hennes kommune støtter det videre arbeidet med Akson, og at de vil signere intensjonserklæringen.

Men da kommunalutvalget i Stavanger kommune behandlet saken 19. mai la de til ett punkt, viser Nordtun til i en SMS til Dagens Medisin.

– Stavanger kommune ber staten vurdere et større bidrag enn 1,4 milliarder. Kommunens utgifter må ikke øke betydelig ut fra det vi i dag bruker på håndtering av pasientjournalsystemer.
Bergen: Innstilt på å signere

Rådmann i Bodø kommune, Rolf Kåre Jensen. Foto: Bodø kommune

Også i Bergen er kommunen innstilt på å signere, og opplyste til Dagens Medisin forrige uke at bystyret støtter det videre arbeidet med Akosn og signaliserer ønske om deltagelse gjennom signering av erklæringen.

Bodø: – Politikerne bestemmer

I Bodø – som for øvrig huser hovedkontoret til journalleverandøren DIPS, som er Norges største leverandør av systemer for e-helse - skal saken om signering av intensjonserklæringen opp til diskusjon i formannskapsmøte torsdag morgen.
Til Dagens Medisin sier rådmann i Bodø kommune, Rolf Kåre Jensen, at de er innstilt på å skrive under på intensjonsavtalen. Men han legger til:
– Men det er jo politikerne som bestemmer. Vi får se hva de avgjør.
Bystyret i Bodø skal ta den endelige beslutningen om å signere intensjonserklæringen, senere i juni.

Jensen peker på at intensjonserklæringen ikke forplikter til noe. Derfor er han ikke spesielt bekymret.

–  Intensjonserklæringen er passelig rund i formen, og det ligger ingen forpliktelse i den. Ut fra det så bekymrer jeg meg ikke. Jeg mener vi bør skrive under for å komme videre. Etter dette er tiden moden for å ta stilling til om dette er riktig.
– Det er uavklarte spørsmål her, det er det absolutt, sier han.
– Vi har gammeldagse system
På spørsmål om hvilket bilde Jensen har dannet seg av de økonomiske konsekvensene for kommunen, peker han på at det blir en økonomisk utfordring dersom dette realiseres.

– Men på den andre siden er det ingen tvil om at det Akson skal løse, er overmodent for å bli løst. Vi har gammeldagse system, og det er mildt sagt et problem. Systemene er fragmenterte innad i kommunen, og de snakker ikke med spesialisthelsetjenesten. Dette må vi finne en løsning på.
Jensen sier han har registrert kritikken mot Akson:

– Jeg registrerer at ikke minst leverandørindustrien har sin agenda. Markedet deres er truet og jeg har respekt for dette. De påpeker at Akson ikke har den beste løsningen.

–  Men, vi tror det er mye som gjenstår før Akson er ferdigutviklet. Innvendingene må tas med videre i neste trinn.
– Kan ikke vente ti år

Jensen legger til at Bodø er «langt fremme» på e-helsefronten.
– Men vi kan ikke vente i ti år på en løsning. Vi har mange systemer i bruk nå, de blir sikkert både videreutviklet og forbedret. Vi kan ikke sitte å vente på den endelige løsningen, sier han.

Akson er slik det er planlagt, ikke ferdig slik at alle kan ta det i bruk, før om minst ti år.
– Bodø kommune er representert i ulike arbeidsgrupper om Akson. Vi er obs på utfordringene. Om Akson ikke skulle bli valgt, så vil det uansett kreve utvikling av systemene, sier Jensen til Dagens Medisin.

18 kommuner har signert

KS sin oversikt viser at 18 kommuner har signert intensjonserklæringen så langt, hvorav Kristiansand er den største, med 111 663 innbyggere.

Regjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge signerer intensjonserklæringen før 1. juli 2020. Signeringen er ment å være et uttrykk for kommunens støtte og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet. Den forplikter ikke kommunene til noe utover dette.

Helse Midt-Norge er som kjent i gang med sitt eget journalsystem som skal dekke hele helseregionen, Helspelattformen, og omfattes derfor ikke av Akson.

Powered by Labrador CMS