IKKE FORSKJELL: Femårsresultater fra en skandinavisk randomisert multisenterstudie (SCANDIV) viser at det ikke er forskjell i alvorlige komplikasjoner ved tradisjonell kirurgi sammenlignet med laparoskopisk skylling av bukhulen (lavage). Sheraz Yaqub ved Oslo universitetssykehus (OUS), er en av forfatterne bak studien.

Foto: Ahus

Skandinaviske forskere slår i hjel myte om ny behandling

En skandinavisk studie tilbakeviser funn i studie som sidestilte tradisjonell operasjon for akutt betennelse i tykktarmen med laparaskopisk skylling av bukhulen.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Akutt betennelse i tykktarmen (divertikulitt) med perforasjon er en livstruende tilstand som oftest må behandles med akutt operasjon.

Tradisjonelt har man fjernet det syke tarmpartiet ved denne operasjonen og lagt ut tarmen som en stomi (Hartmanns operasjon). Men i 2008 ble det publisert en studie i British Journal of Surgery, utført av forskere ved Saint Vincent’s University Hospital i Irland, som antydet at laparoskopisk skylling (lavage) av bukhulen uten fjerning av det syke tarmpartiet kunne være like effektiv og med betydelig mindre sykelighet og dødelighet, noe som gjorde at flere la om praksisen.

TEAMET: Fra venstre i bildet: Sheraz Yaqub (overlege gastrokirurgisk avd OUS), Tom Øresland (prof em. UiO/Ahus), Merete Helgeland (forskningskoordinator Ahus), Johannes Kurt Schultz (overlege gastrokirurgisk avd Ahus). Foto: privat

30 prosent måtte reopereres
Nå viser imidlertid femårsresultater fra en skandinavisk randomisert multisenterstudie (SCANDIV) at det ikke er forskjell i alvorlige komplikasjoner ved tradisjonell kirurgi sammenlignet med lavage. 

– Andelen pasienter med utlagt tarm var vesentlig lavere etter laparoskopisk lavage. Samtidig var det fem ganger høyere forekomst av ny episode med divertikulitt i denne gruppen og 30 prosent av lavage-pasientene endte opp med en ny operasjon hvor den syke delen av tykktarmen ble fjernet, sier Johannes Kurt Schultz ved Akershus universitetssykehus (Ahus), som er en av forfatterne bak studien og som også har tatt doktorgrad på divertikulittsykdom.

De andre to er overlegene Sheraz Yaqub ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Pamela Buchwald ved Skånes universitetssykehus Malmø.

Bekrefter funn
Studien ble publisert i JAMA Surgery lille julaften, og understøtter både 90-dagers- og ett-årsresultatene fra samme studie:

  • Resultatene fra det primære endepunktet (90-dager etter kirurgi) ble publisert i JAMA i 2015 og viste at alvorlige komplikasjoner var lik i begge gruppene.
  • I 2017 publiserte samme gruppen ett-årsresultater i British Journal of Surgery, som viste at komplikasjonsraten og dødeligheten var også da lik i begge grupper, men flere pasienter i laparoskopisk lavagegruppen måtte gjennomgå en ny operasjon grunnet dype infeksjoner eller tumor som ikke ble oppdaget ved lavage-prosedyren.

«For godt til å være sant»
I studien fra 2008 het det at dødeligheten hos pasienter som ble behandlet med laparoskopisk skylling av bukhulen kombinert med antibiotika, sank fra 10–20 prosent til tre prosent – sammenlignet med tradisjonell primær reseksjon.

Men leger på Ahus reagerte på at «resultatene var for gode til å være sanne» og tok initiativ til en skandinavisk randomisert studie med utgangspunktet i at skylling var bedre. Studien ble finansiert av Helse Sør-Øst.

– Men vi fant at det snarere tenderte til det motsatte, uttalte professor emeritus Tom Øresland til Dagens Medisin i 2015, da de første resultatene forelå.

Én av fem fikk tilbakefall
Hele 21 sykehus i Norge og Sverige deltar i studien, som omfatter 199 pasienter med perforert divertikulitt som trengte akutt operasjon, og dermed er den største randomiserte studien som har sammenlignet disse to operasjonsmetodene.

30 prosent av lavage-pasientene endte opp med en ny operasjon hvor den syke delen av tykktarmen ble fjernet. Johannes Kurt Schultz, Ahus

– Denne studien illustrerer på nytt hvor viktig det er å gjennomføre gode randomiserte studier før man innfører ny kirurgisk behandling, kommenterer forfatterne Yaqub og Schultz, som var med på å opprette SCANDIV studiegruppen.

De konkluderer med at begge behandlinger kan betraktes som likeverdige med hensyn til komplikasjoner, men:

– Selv om langt færre fikk stomi i lavage-gruppen så fikk én av fem tilbakefall av divertikulitt, som ofte førte til en ny operasjon med reseksjon.

– Vi anbefaler derfor å ha en god dialog med pasienten før operasjonen hvor disse punktene drøftes slik at man kan ta en felles beslutning om hvilken operasjonsmetode som er best for den aktuelle pasienten, oppsummerer de.

Powered by Labrador CMS