Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
SKYLLING AV BUKHULEN: Laparoskopisk skylling førte til signifikant flere reoperasjoner enn ved reseksjon i behandling av akutt perforert divertikulitt, ifølge nye studie.

Viste at ny metode ikke var best

Gastrokirurger fra Norge står i spissen for en JAMA-studie som finner at ny behandlingsmetode for alvorlig tarmsykdom likevel ikke er bedre enn den gamle.

Publisert: 2015-10-26 — 09.30 (Oppdatert: 2015-10-26 — 09.37)
Denne artikkelen er over seks år gammel.
ARTIKKELFORFATTERNE: Førsteforfatter av JAMA-studien er Johannes Kurt Schultz (t.v.), og sisteforfatter er Tom Øresland, begge gastrokirurger ved Akershus universitetssykehus. Foto: Guro Flinterud

Gastrokirurgene Johannes Kurt Schultz og Tom Øresland ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er henholdsvis første- og sisteforfatter av studien som nylig er publisert i JAMA.

Akutt perforert divertikulitt, som er hull i tarmen som følge av betennelse i tarmutposning, rammer ofte eldre og kan være en dødelig tilstand. Tradisjonelt har behandlingen vært operasjon med fjerning av deler av tarmen (primær reseksjon).

En studie publisert i 2008 viste at dødeligheten hos pasienter som ble behandlet med laparoskopisk skylling av bukhulen kombinert med antibiotika, sank fra 10–20 prosent til tre prosent – sammenlignet med tradisjonell primær reseksjon.

Skeptiske til studien
– Vi på Ahus var skeptiske og mente resultatene var for gode til å være sanne. Derfor tok vi initiativ og initierte en skandinavisk studie i 2009. Utgangspunktet var at vi trodde skylling var bedre. Men vi fant at det snarere tenderte til det motsatte, sier UiO-professor Tom Øresland.

Den nye studien viste nemlig at skylling ikke gir færre alvorlige komplikasjoner enn reseksjon.  Snarere førte den nye metoden til signifikant flere reoperasjoner, som var et sekundærendepunkt. Skylling var også forbundet med risiko for å overse kreft – kreftsvulster hos fire pasienter ble oversett.

– På den bakgrunnen kan vi ikke gå ut og anbefale skyllingen, som alle har trodd på, mener Øresland, som er leder for Campus Ahus og overlege ved sykehuset.

Flere reoperert etter skylling
Den randomiserte studien omfatter 199 pasienter, i hovedsak danske og norske. Primærendepunktet, alvorlige komplikasjoner, var ikke signifikant forskjellig. Drøyt 30 prosent av pasientene i skyllegruppen fikk alvorlige komplikasjoner, mens dette gjaldt 26 prosent i reseksjonsgruppen.

Det var signifikant kortere operasjonstid ved skylling av bukhulen, men ingen signifikant forskjell i liggetid eller rapportert livskvalitet mellom gruppene.

– Hva er din kommentar til at mange kirurger la om praksisen etter bare én studie?

– Kirurgien er dessverre svært lite evidensbasert, basert på empiri. Når vi ser nøyere på metoder og rutiner, finner vi at mange ikke er utprøvd i studier. Mye av det vi tror er sannhet, er langt fra det. Vitenskapelig utprøving, for at vi skal kunne videreutvikle behandlingsmetoder og sortere ut det som er dårlig, er en av hovedoppgavene til oss kirurger på universitetssykehusene.

– Hvor mange norske sykehus velger skylling fremfor reseksjon?

– Det vet jeg ikke. Ved Ahus har vi bare behandlet med skylling i forbindelse med studien.

Én av to forespurte pasienter takket ja til å være med i studien. De som ikke ble inkludert, viste seg å være sykere enn studiepasientene.

– Muligens kan skylling være bra for dem som ikke er veldig syke og i grenselandet til å trenge en operasjon, kommenterer Øresland.


Relaterte saker
Kikkhullsoperasjoner gir kirurgene smerter
Opererer oftest dem som har minst effekt

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Kåre Ertresvåg 26.10.2015 11.04.31

  Rosverdig å gjennomføre en slik studie!

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!