PROBLEMATISK – OG UVERDIG: Ifølge artikkelforfatterne kan det være mange årsaker til at eldre i sykehjem eller i hjemmesituasjon opplever uverdige situasjoner. – Ett enkelttilfelle er ikke kritisk, men det oppstår problemer raskt når man over tid blir gående med våte bleier.

Ta vare på verdigheten!

Det største problemet med våte bleier er at det er fullstendig unødvendig – og ikke gir verdighet til mennesker som fortjener bedre. Ingen skal trenge å gå rundt med sin egen avføring eller urin på seg over lengre tid.

Publisert Sist oppdatert
Joyce Sesilie Timberlid
Ellen Cathrine Andersen

I DOKUMENTARSERIEN «Omsorg bak lukkede dører» har NRK Brennpunkt blant annet vist at mange eldre går rundt med bleier som burde ha vært byttet for lenge siden.

Når man av ulike grunner ikke greier å unngå lekkasjer, enten med urin eller avføring, er utredning og behandling første prioritering. Prognosene for inkontinens er gode. Hele to av tre blir bedre av dette og får enten kurert eller lindret sine plager betraktelig. Men hva med den siste tredelen? For dem er inkontinensprodukter som bleier helt nødvendig.

KOMPLIKASJONER. Selv om det låter enkelt, kan bleiebruk medføre seg en hel del komplikasjoner og plager – hvert fall når det går for lenge mellom skift. Inkontinens er svært vanlig, spesielt blant sykehjemsbeboere, hvor omtrent 80 prosent er rammet. Dette er typisk eldre med kognitive svekkelser som er tilhører gruppen med dårlige prognoser for behandling og lindring av inkontinensplager. For mange av dem er inkontinensprodukter en absolutt nødvendighet.

Inkontinensprodukter er et godt hjelpemiddel for dem som trenger det, gitt at de holder god kvalitet. Samtidig som de gjør det mulig å leve mer normalt med plagene, oppleves det av mange som nedverdigende og lite hyggelig. I tillegg er det en rekke andre plager som kan oppstå som ledd i inkontinensproblematikken, ofte i direkte relasjon til bleiebruk og da spesielt for sjeldent skift av produktet.

URINVEISINFEKSJONER. Bleiebruk er en disponerende faktor for urinveisinfeksjon (UVI), og det er vist sammenheng mellom sjeldent skift og utvikling av denne typen infeksjon. Omtrent halvparten av alle behandlingskrevende infeksjoner i sykehjem er urinveisinfeksjon.

Ikke bare øker urinveisinfeksjon morbiditeten til sykehjemsbeboere: 14 prosent av sykehjemsbeboere med UVI døde i løpet av en 30 dagers oppfølgingsperiode, sammenlignet med 2,4 prosent av beboere uten infeksjon i samme tidsperiode. Med andre ord er dette en infeksjon som kan ha enorme konsekvenser, spesielt for eldre og sårbare.

Når man får urinveisinfeksjon, er behandlingen typisk antibiotika. Beboere i sykehjem konsumerer faktisk 11 ganger så mye antibiotika som den øvrige befolkningen.

RESISTENSPROBLEMATIKKEN. Ikke bare får eldre hyppigere bivirkninger og komplikasjoner av antibiotika sammenlignet med yngre, men bivirkningene som kan oppstå, er også mer alvorlige.

Antibiotika overforbruk er et enormt problem som medfører resistensproblematikk. Selv om vi i Norge har tradisjon for å være restriktive på unødvendig antibiotikabruk og har mindre resistens enn mange andre land i Europa, blir også mikrobene her mer standhaftige. Derfor er reduksjon av bruk av antibiotika i norske sykehjem og andre institusjoner et nasjonalt mål.

Omtrent halvparten av alle behandlingskrevende infeksjoner i sykehjem er urinveisinfeksjon, og det er vist sammenheng mellom sjeldent skifte av bleier og utvikling av urinveisinfeksjon

HUDIRRITASJONER. Et annet problem som kan oppstå ved vedvarende bruk av bleier, er hudirritasjon. Faktisk viser undersøkelser at hele 20–30 prosent av pleiepasienter med inkontinensproblemer har hudirritasjon. Dette er en uheldig kombinasjon av hyppig vask, konstant fuktig eller våt hud og den okkluderende bleien, som gjør huden utsatt for irritasjon og infeksjon. Nærmere en av fem behandlingskrevende infeksjoner hos beboere i sykehjem er hudinfeksjoner, og en betydelig andel av dem er i intimområdet.

Ifølge Norsk elektronisk legehåndbok er «den mest effektive behandlingen for bleiedermatitt å eliminere direkte hudkontakt med urin og avføring. Dermed anbefales hyppige bleieskift og umiddelbart skift ved avføring, i tillegg til andre tiltak.

LIVSKVALITETEN. Inkontinens er svært skambelagt og gir sterkt nedsatt livskvalitet. Angst og depresjon ses hyppigere hos eldre med inkontinens, og mange blir så redd for lekkasje og lukt at de nesten ikke tørr omgås andre. Mange unngår å drikke tilstrekkelig i frykt for lekkasje. Dette er en kjempeutfordring blant eldre, som i utgangspunktet ofte er i risiko for dehydrering, i hvert fall blant sykehjemsbefolkningen.

Dette er en veldig uheldig sirkel å havne i, og som det kan være vanskelig å bryte ut av

Dehydrering medfører en rekke alvorlige konsekvenser og kan blant annet gi forverret kognitiv funksjon, økt risiko for fall og økt risiko for hudirritasjon. Dehydrering øker også risikoen for forstoppelse. En betydelig andel av sykehjemsbeboere er plaget med forstoppelse. Forstoppelse er ikke en del av normal aldringsprosess, men en konsekvens av andre faktorer som rammer eldre. Ironisk nok kan forstoppelse bidra til å forverre urininkontinens.

Dette er altså en veldig uheldig sirkel å havne i, og som det kan være vanskelig å bryte ut av.

UVERDIGHETEN. I lys av Brennpunkt-avsløringene kom det frem at mange eldre går rundt med bleier som burde ha vært byttet for lenge siden. Det kan være mange årsaker til at bleiene ikke byttes innen rimelig tid, og som med det meste annet er ikke ett enkelttilfelle kritisk. Men når man over tid blir gående med våte bleier, oppstår problemene raskt.

Likevel tør jeg påstå at det største problemet med våte bleier er at det er fullstendig unødvendig – og ikke gir verdighet til mennesker som fortjener bedre. Ingen skal trenge å gå rundt med sin egen avføring eller urin på seg over lengre tid.


Interessekonflikt/disclaimer:
Begge artikkelforfatterne er tilknyttet SensCom, som har utviklet og leverer bleiesensoren DignaCare. Joyce Sesilie Timberlid har en bachelor i helseledelse.

Powered by Labrador CMS