HVL har sendt en søknad til Kunnskapsdepartementet der de ber om fritak fra karakterkravene til sykepleierstudiet.

Høyskole vil lempe på karakterkrav for sykepleierutdanning

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ønsker å få bort karakterkravet i norsk og matte for å få flere til å bli sykepleiere.

Publisert

For å komme inn på studiet i dag, må man ha minst karakteren 3 i norsk og matematikk. HVL mener det er tilstrekkelig å ha bestått disse fagene, skriver NRK.

Høyskolen har sendt en søknad til Kunnskapsdepartement der de ber om fritak fra opptakskravet for bachelor i sykepleie.

– Det haster med å rekruttere flere. Vi ser at vi har en del søkere som ikke tilfredsstiller kravene til å komme inn, sier prorektor Anne-Grethe Naustdal ved HVL.

Studentleder Daniel Tørresvoll Stabu i Norsk Sykepleierforbund mener det er feil vei å gå.

– Man må heller se på vilkårene for sykepleiere. Vi må ha en lønn som er likestilt med den livsviktige kompetansen sykepleiere har, og en arbeidsbelastning som gjør at det er mulig å stå i yrket, sier han.

Powered by Labrador CMS