REKORDLANG STREIK KOSTET: Legepresident Marit Hermansen og streikende utenfor Stortinget i september 2016. Arkivfoto: Lasse Moe Foto:
REKORDLANG STREIK KOSTET: Legepresident Marit Hermansen og streikende utenfor Stortinget i september 2016. Arkivfoto: Lasse Moe Foto:

Streiken kostet Legeforeningen 25 millioner

Legeforeningen har vært taus om kostnadene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I fjor høst kjempet sykehuslegene en hard kamp mot arbeidsgiverorganisasjonen Spekter i historiens lengste sykehusstreik, som endte med tap.

Til sammen 628 medlemmer i Akademikerne helse var tatt ut i streik da staten grep inn med tvungen lønnsnemnd etter fem uker i oktober i fjor. Legeforeningen dekket tapt lønnsinntekt for de streikende i perioden.

Dagens Medisin har flere ganger etterspurt tall fra Legeforeningen for hvor mye streiken kostet organisasjonen i form av lønnsutbetalinger til streikende og andre kostnader. Legeforeningen har ikke villet opplyse om dette.

Men i regnskapet til Den norske legeforeningen, som ble lagt frem på årsmøtet tidligere i år, går det frem at prislappen kom på over 25 millioner kroner.

I regnskapet vises det til at de totale driftskostnadene i Hovedforeningen er på 231,8 millioner kroner, noe som er 17,7 millioner kroner over budsjett.  «Kostnadstallene inkluderer imidlertid ca. kr 25,3 millioner kr i ikke budsjetterte streikebidrag og andre kostnader i forbindelse med høsten 2016», skriver Legeforeningen.

Les også: Akademikerne stevner Spekter for arbeidsretten

«Nødvendig konflikt»
I en e-post til Dagens Medisin forsvarer legepresident Marit Hermansen, pengebruken med at det var en nødvendig kamp.

«Legeforeningen arbeider for at både ansatte og næringsdrivende leger skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår. Evnen og viljen til å gjennomføre lovlige arbeidskonflikter er avgjørende for forhandlingsstyrken til en fagforening. Legeforeningen har et eget konfliktfond for å ivareta dette. Fondet dekker inntektstap for leger som tas ut i streik og andre direkte konfliktrelaterte kostnader i foreningen sentralt eller lokalt, eksempelvis streikemøter. Konfliktfondet bidro til å finansiere historiens lengste akademikerstreik i sykehusene i fjor. Dette var en nødvendig konflikt i kampen for et kollektivt vern om arbeidstid. Etter streiken har fondet blitt styrket, slik at vi står godt rustet til fremtidige oppgjør», skriver Hermansen via sin kommunikasjonsrådgiver.

Økte kontigenten
Som Dagens Medisin tidligere har skrevet, førte også streiken til at legene gikk glipp av mesteparten av fjorårets lønnstillegg. For spesialister og overleger kom tapet på om lag 16.000 kroner hver.

I etterkant av streiken vedtok Sentralstyret i Legeforeningen at hvert medlem måtte betale en tilleggskontigent på 900 kroner. Årsaken var at konflikten med Spekter gjorde et «betydelig innhogg i konfliktfondets kapital».

Les også: Sykehusene tapte minst 40 millioner på streiken

Hva synes du om at Legeforeningen brukte 25 millioner kroner på streik? Si din mening i kommentarfeltet.

Powered by Labrador CMS