INTERNASJONAL BETYDNING: – I andre deler av verden har det vært større skepsis og jeg tror Nor-Switch vil få større betydning i andre land enn i Norge, mener medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen. Arkivfoto: Per Corneliussen Foto:
INTERNASJONAL BETYDNING: – I andre deler av verden har det vært større skepsis og jeg tror Nor-Switch vil få større betydning i andre land enn i Norge, mener medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen. Arkivfoto: Per Corneliussen Foto:

Sykehusene kan spare 750 millioner kroner årlig

– Men da må vi ta ut gevinsten så raskt som mulig og det betyr systematisk bytte til billigste legemiddel – enten det er biotilsvarende eller originallegemiddel, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Publisert

Vi har nå så mye kunnskap og erfaring at vi må legge spørsmålet om bytteproblemer bak oss. Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk

– Dette har vi ventet på. Jeg vil gratulere med en vel gjennomført studie, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk – av mange kalt en evangelist for biotilsvarende.

Read the English version of the interview here.

Madsen leste resultatene av byttestudien med stor interesse:

– Nor-Switch er nok en bekreftelse på det vi i Legemiddelverket mener, at det er trygt å bytte. Det er nå gjort flere studier med bytte fra originallegemiddel til biotilsvarende for infliksimab og etanercept. Det er også gjort studier med bytte frem og tilbake flere ganger mellom original og biotilsvarende etanercept. Det er samme kliniske effekt og ingen forskjeller. Det er ingen data som tyder på at bytte er noe problem.

– Hva blir konsekvensene av studien?

– Det er nok et bevis på at biotilsvarende legemidler er like bra som originallegemidlene. I årene fremover får vi en rekke nye biotilsvarende legemidler. Hvis vi utnytter dette best mulig kan vi i Norge om noen få år spare anslagsvis 750 millioner kroner hvert år. Men da må vi ta ut gevinsten så raskt som mulig og det betyr systematisk bytte til billigste legemiddel – enten det er biotilsvarende eller originallegemiddel.

Industrimotstand
Madsen har vært en av de fremste til å foreslå en uavhengig randomisert norsk byttestudie.

– Hvorfor var det nødvendig å gjennomføre studien?

– Vi var usikre på hvordan biotilsvarende infliksimab ville bli tatt imot i klinikken. Motkreftene – særlig fra legemiddelindustrien – var betydelige. Så vi tenkte at en helt uavhengig studie kunne bidra til å skape trygghet blant legene. I etterkant viste det seg at bekymringen var uberettiget i Norge. Bruken av biotilsvarende infliksimab økte raskt og har etter to år en markedsandel på over 90 prosent. I andre deler av verden har det vært større skepsis og jeg tror Nor-Switch vil få større betydning i andre land enn i Norge, svarer Madsen.

– I hvilken grad mener du resultatene kan overføres også til andre biotilsvarende?

– Vi har nå så mye kunnskap og erfaring at vi må legge spørsmålet om bytteproblemer bak oss. Det er ikke noe vitenskapelig grunnlag for at det skal oppstå problemer.

– Tror du salget av biotilsvarende til Enbrel vil øke etter Nor-Switch-resultatene?

– Biotilsvarende etanercept (Benepali) har nå en markedsandel på omlag 65 prosent i Norge. Det er likevel slik at noen sykehus ikke bytter. Vi må diskutere hvordan vi i fremtiden kan få et bedre system for å få til raskere bytter slik at vi sparer mest mulig. I så måte kan vi ta lærdom av Danmark hvor dette nå er satt i system. Der er markedsandelen av biotilsvarende etanercept rundt 90 prosent etter bare et halvt år, sier Steinar Madsen.

Powered by Labrador CMS