PÅ FEIL GRUNNLAG: – Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har en politisk idé som bygger på feilaktig grunnlag, hevder innleggsforfatteren.

Stikk i strid – og tvert imot

Det finnes ingen åpenbare fordeler ved å øke nærheten mellom Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret eller Fødselsregisteret.

Publisert
Tom K. Grimsrud

Dette forslaget vil skade kreftsaken

HVORDAN VIL helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) «styrke og videreutvikle» Kreftregisteret, når hun handler stikk i strid med tunge faglige råd og anbefalinger fra inn- og utland?

Helsestatsråden har en politisk idé som bygger på feilaktig grunnlag. Da er det kanskje mer enn tilstrekkelig at «noen har snakket sammen på bakrommet»?

FAGLIG INNSIKT? Gjennom mediene er vi vitne til hvordan det går i enkelte av våre naboland, når statlige beslutninger tas uten at man lytter til opposisjonen og internasjonale signaler avvises som utidig innblanding. Denne alvorlige politiske situasjonen har paralleller til helseministerens forarbeid på kreftfeltet. Det finnes ingen åpenbare fordeler ved å øke nærheten mellom Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret eller Fødselsregisteret.

Ser det virkelig slik ut fra helseministerens kontor? Kjerkol skriver i Dagens Medisin at «samlingen kan bidra til en mer målrettet oppfølging og styring fra vår side»

Da er tiden moden for å rope om «at noen frir oss fra mangelfulle utredninger og ønsker om sterk statlig styring uten faglig innsikt».

Hvis Kreftregisteret skal under statlig styring, bør vel det samme gjelde alle avdelinger for kreft, kirurgi, radiologi og patologi?

DERFOR ER DET FEIL. Hvis Kreftregisteret skal under statlig styring, bør vel det samme gjelde alle avdelinger for kreft, kirurgi, radiologi og patologi? For Kreftregisterets viktigste dataleverandører, samarbeidspartnere og brukere er nettopp spesialistene og ledelsen i helseforetakene. Det er de som møter pasientene, det er der kreftdiagnosene stilles, der ny behandling vurderes – og sykdommene følges opp. Nettopp derfor er det feil å flytte et sentralt element i den nasjonale kvalitetssikringen av kreftomsorgen over til en statlig ikke-klinisk virksomhet.

Ordene dine er fine, helseminister, men står ikke til troende

Helseministeren inviterer til dialog om bedring av infrastruktur. Vi foreslår at hun starter med å sørge for et ensartet journalsystem i sykehussektoren, der hun fortsatt har store problemer i eget hjemfylke. For Kreftregisteret er ikke Oslo universitetssykehus (OUS) en nødvendig plassering, slik ministeren synes å tro. Har ikke statsråden lest redegjørelsen fra Kreftregisterets direktør Giske Ursin i Dagens Medisin?

ET SKADELIG FORSLAG. Kreftregisterets viktigste samarbeidspartnere er de nasjonale og internasjonale ekspertmiljøene innenfor diagnostikk, behandling og forskning på kreftsykdommer.

Vi kan ikke utelukke at FHI kan klare datautlevering bedre enn alle andre, men departementets budsjettering av FHI vitner ikke om at det er et satsingsområde

Data eller statistikk fra Kreftregisteret tilbys alle myndigheter, planleggere og forskningsmiljøer, gitt nødvendige tillatelser, finansiering og dokumentert behov. Vi kan ikke utelukke at Folkehelseinstituttet kan klare datautlevering bedre enn alle andre, men departementets budsjettering av Folkehelseinstituttet vitner ikke om at det er et satsingsområde. Flytting av Kreftregisteret skal skje «innenfor dagens budsjett», mens Folkehelseinstituttet har blitt skåret inn til beinet – og vel så det.

Ordene dine er fine, helseminister, men det du sier, står ikke til troende. Forslaget vil skade kreftsaken.

Interessekonflikter: Artikkelforfatteren oppgir ikke andre interessekonflikter enn den profesjonen og yrkesrollen han innehar.

Powered by Labrador CMS