BEKYMRET: Departementsråd i Helse - og omsorgsdepartementet, Bjørn Inge Larsen, innkalte Statens helsetilsyn, Helse Nord og Fylkesmannen til møte i sommer for å ta opp situasjonen ved UNN. UNN-ledelsen var ikke invitert. Arkivfoto.  Foto:
BEKYMRET: Departementsråd i Helse - og omsorgsdepartementet, Bjørn Inge Larsen, innkalte Statens helsetilsyn, Helse Nord og Fylkesmannen til møte i sommer for å ta opp situasjonen ved UNN. UNN-ledelsen var ikke invitert. Arkivfoto. Foto:

UNN-bekymring til topps i HOD – departementsråden griper inn

Toppledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) griper nå inn i situasjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I sommer hadde HOD et eget møte om bekymringene for situasjonen ved UNN.
Departementsråden: – Alvorlig
Varsler om fryktkultur, dårlig meldekultur, høyt konfliktnivå og tilsynssaker som ikke håndteres riktig, har preget sykehuset i lang tid. I 2012 fikk UNN-ledelsen sterk kritikk av Legeforeningen for å håndtere varsling om kritikkverdige forhold på en dårlig måte. Legeforeningen har gjentatte ganger tatt dette opp i årenes løp.
Nylig fikk UNN kraftig kritikk av Helsetilsynet for måten sykehuset håndterte situasjonen der en hardt skadet pasient døde etter kort tids behandling i akuttmottaket og på operasjonsstua på sykehuset i Tromsø, i 2013.

I juni så departementsråd Bjørn-Inge Larsen seg nødt til å innkalle til et møte, der også Helse Nord-ledelsen, Statens helsetilsyn og Fylkesmannen ble kalt inn.
Foruten Bjørn Inge Larsen, var departementet representert på møtet med to ekspedisjonssjefer og to avdelingsdirektører.

 Det var etter å ha mottatt en bekymringsmelding direkte fra fylkesmannen i Troms, at Bjørn-Inge Larsen grep inn.  

– Bekymringsmeldingen var av en slik karakter at jeg så det som naturlig å invitere til et møte, der også ledelsen i Helse Nord deltok, skriver Larsen i referatet fra møtet.

Til Dagens Medisin sier departementsråden at det er meget uvanlig at fylkesmannen tar kontakt på denne måten.

– Så når de tar kontakt slik, så tar vi det alvorlig, sier Larsen.

På møtet ble den årelange situasjonen med høyt konfliktnivå på UNN tatt opp. Ingen fra UNN ble invitert til møtet, da det er Helse Nord som skal følge opp UNN.

– Det var naturlig for oss å også invitere Helse Nord, som har ansvaret for oppfølging av UNN, og Statens helsetilsyn samt Fylkesmannen.

– Dårlig meldekultur
– Det er tre hovedproblemer ved UNN som vi har registrert over tid, og som ble tatt opp i møtet: Det ene er konflikter med legegruppen på sykehuset, og så skårer UNN dårlig på undersøkelser om meldekultur. Og sist det at de i flere saker er sene med å sende informasjon til Fylkesmannen i tilsynssaker. Alle disse tre problemene henger til en viss grad sammen. Vi ønsker en kultur der man er åpne om feil, og drøfting av feil skal man lære av, sier Larsen.

 UNN-direktøren: – Kjent med møtet
Administrerende direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen, uttaler til Dagens Medisin fredag, at han har følgende kommentar, i påvente av at UNN blir koblet inn i saken av Helse Nord:

 – Vi er kjent med nevnte møte, og har registrert at Helse Nord er gitt oppdraget med å følge opp konklusjonene videre med UNN. Det venter vi vil skje i nærmeste fremtid, og så snart dette er gjort vil vi har grunnlag til å kommentere saken ytterligere, sier Ingebrigtsen.

Les mer: UNN-ledelsen ber foretakstillitsvalgt dokumentere varslersaker


– God pasientbehandling
Bjørn-Inge Larsen påpeker at man med de kvalitetsindikatorer og målinger man bruker, ikke finner noen indikasjoner på at pasienter får dårlig behandling ved UNN.

– Tvert imot viser resultatene at pasientene får god behandling.

Nå forventer Larsen og HOD at Helse Nord går i dialog med UNN.

– VI har ikke gitt noen konkret frist for bestemte ting, men vi er tydelige på at det er helt nødvendig at sykehuset endrer på disse tingene, og at Helse Nord tar tak i dette overfor UNN.

I møtet ble det tatt også tatt opp at UNN ikke responderer på henvendelser fra tilsynsmyndighetene. Til dette sier Larsen:

– Ingen sykehus kan la være å forholde seg til tilsynsmyndighetene.
Les også: Uklart om medikamentsvinn-håndtering ved UNN

 Dagens Medisin setter pris på en god debatt i kommentarfeltet.
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som vi finner upassende.

Powered by Labrador CMS