NY REFORM PÅ PLASS: Sammen med finansminister Siv Jensen (t.v) og statsminister Erna Solberg håper Bent Høie på at den nye reformen skal kutte køene. Foto: Anne Grete Storvik

Reform: – Mer frihet til offentlige sykehus skal kutte køene

Med reformen håper helseministeren at de offentlige sykehusene vil utnytte sin nye frihet til å finne nye måter for å behandle flere.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

OSLO/REGJERINGSKVARTALET: Reformen Fritt sykehusvalg ble søndag lagt frem av helseminister Bent Høie (H).
Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten hos pasientene og stimulere offentlige sykehus til å bli mer effektive.
Høie  mener løsningen på å få ned ventetidene finnes i de offentlige sykehusene, og at det er her man må effektivisere for å lykkes med å få ned ventetidene.
Fjerner aktivitetstak
Nå gis de offentlige sykehusene mer frihet: Sykehusenes såkalte aktivitetstak – begrensningen på antall behandlinger -  fjernes; det innebærer at de kan øke aktiviteten ut over budsjettert aktivitetsnivå hvis de greier å finansiere denne gjennom 50 prosent IFS- (innsatsstyrt finansiering) refusjon.
– Vi vet at én prosent aktivitetsvekst i offentlige sykehus koster 300 millioner kroner. Og vi vet at det er stor ulikhet mellom sykehusene i aktivitet. Det å gi de offentlige sykehusene denne friheten gjør at de kan finne gode og smarte løsninger som gjør at de kan behandle flere pasienter, sier Høie til Dagens Medisin.
 – Men samtidig skal de ta hensyn til økonomien og gå i balanse slik at de har mulighet til å finansiere investeringer også i fremtiden.
Åpner for kreativitet
Høie, som stilte sammen med statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) da han la frem reformen søndag, håper på at den økte friheten skal øke kreativiteten hos de offentlige sykehusene.
– Stiller dere med nok penger?
–  Vi har jo allerede gitt rekordmye til sykeshusaktiviteten, og så er det da statsbudsjettene som avgjør hvor mye penger de får. Men - sykehusene får større valgfrihet innen de økonomiske rammene; fram til i dag har de hatt et tak på aktivitet, nå håper jeg de greier å utnytte kronene på en bedre måte så de kan behandle flere, sier Høie.
Mer kveldsåpent
Kveldsåpne sykehus er et av ønskene fra helseministeren:
– Utvidede åpningstider og hvordan de skal få dette til er jo et forhandlingstema mellom partene, sier helseministeren, som håper at man vil se de første resultatene av reformen i løpet av neste år.
Den nye reformen innebærer, foruten fjerning av aktivitetstaket hos offentlige sykehus:

  • Den skal gi økt valgfrihet for pasientene fordi private leverandører som tilfredstiller kravene kan, innen definerte områder, levere til en fastsatt pris. Pasienter som har rett til helsehjelp kan velge blant disse leverandørene. Dette kommer i tillegg til fritt sykehusvalg, og skal være en sikkerhetsventil for pasientene. I tillegg vil dette utsette de offentlige sykehusene for konkurranse, mener helseministeren.
  • Man skal kjøpe flere helsetjenester fra private, og de regionale helseforetakene må utarbeide en ny strategi for økt bruk av private gjennom anbud.

Det er tre hovedgrunner til reformen, sa Høie
– Det er lange ventetider for mange pasienter, det er ledig kapasitet både i private og offentlige sykehus og vi frykter en to-deling av helsevesenet; der flere betaler behandlingen selv fordi de ikke er fornøyde. Dette svekker oppslutningen om det offentlige helsevesenet.
Fritt behandlingsvalg innen rus og psykiatri, er først ut ogtrer i kraft allerede fra 2015. Reformen sendes nå på høring og høringsfristen er i september.

Powered by Labrador CMS