PAKKEFORLØP: Leder i Norsk onkologisk forening, Stein Sundstrøm, sier pengene rekker til å få ting på stell før pakkeforløpene skal i gang, men sier beløpet er en dråpe i havet i forhold til gjennomføringen av kreftforløpene. Foto: Arkivfoto

Mindre penger til kreft-forløp

– Dette er bare en dråpe i havet i forhold til hva det vil koste med en oppgradering innenfor kreftbehandlingen, sier leder i Norsk onkologisk forening.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Regjeringen foreslår 3,5 millioner kroner til å videreføre arbeid med standardiserte løp for kreftpasienter. De såkalte pakkeforløpene skal etter planen innføres i 2015.
– Dråpe i havet
I fjor ga regjeringen fem millioner kroner til pakkeforløpene. Pengene som nå foreslås er øremerket «utgifter videreføring av arbeidet med pakkeforløpene også i 2015».
– Dette er bare en dråpe i havet i forhold til hva det vil koste med en oppgradering innenfor kreftbehandlingen, deriblant flere stillinger for å klare tidsfristene, sier Stein H. Sundstrøm, leder i Norsk onkologisk forening.
– Det er kanskje en grei sum hvis den bare skal dekke Helsedirektoratets kostnader med å utarbeide planene for pakkeforløpene, men fra 1.januar skal jo dette innføres og da må jo pengene komme? Jeg kan ikke skjønne annet enn at innføringen av pakkeforløpene må tilsi flere ressurser og personell. Man kan ikke organisere seg til bedre forhold, sier Sundstrøm.
I dagens kreftbehandling trengs det blant annet penger til bedre radiologi og  flere patologer. Sundstrøm sier han ikke oppfatter at den foreslåtte summen skal dekke alle kostnadene.
Må dokumentere flaskehalser
Helseminister Bent Høie har tidligere vært tydelig på at det ikke blir ekstra penger til sykehusene som nå skal i gang med kreftplanen:
– Nei, det kommer ikke noe ekstra pengedryss. Dette handler om å organisere ting på en annen måte. Hvis sykehusene som organiserer dette på en annen måte, først har prøvd og deretter kan dokumentere at det finnes nasjonale flaskehalser som krever en egen innsats, da er jeg klar for å vurdere det. Men man kan ikke komme med krav om penger før en er i gang, sa Høie til Dagens Medisin i vår.
Det er Helsedirektoratet som har ansvar for utvikling av pakkeforløp på kreft, inkludert diagnoseveiledere til fastlegene og en implementeringsplan for pakkeforløp i sykehusene.
Det er blant annet behov for frikjøp av fagekspertise, drifting av 20 nye faggrupper, regionale konferanser før implementering av pakkeforløpene - og utarbeidelse av informasjonsmateriale.
Pakkeforløpene skal integreres med de eksisterende handlingsprogrammene for kreft.

Powered by Labrador CMS