Flest barn med ME-diagnose i Norge

Det diagnostiseres langt flere barn med ME i Norge enn i Sverige og Danmark.

Publisert

Tall fra svenske, danske og norske pasientregistre viser, at mens det i 2011 var 330 norske barn mellom 0 og 18 år med diagnosen ME, var tilsvarende tall i Sverige 74. Tallene for Sverige gjelder barn i alderen 0-17 år.
- Sammensatt årsak
I Danmark var det samme år 24 barn mellom 0 og 18 år med diagnosen.
Overlege ved barneavdelingen ved Nordlandssykehuset, Robin Harald Nymo, mener årsaken til at langt flere barn i Norge har ME-diagnose er sammensatt:
 – Det kan være at det er mer oppmerksomhet rundt ME/CFS i Norge, og at flere utredes og får diagnosen her – og/eller at de lavere tallene i Sverige og Danmark skyldes reell mindre forekomst eller bruk av andre diagnosekoder. Det ene utelukker ikke det andre. Man hadde postvirale utmattelsestilstander for ti-femten år siden også, men langt færre pasienter ble henvist til spesialisthelsetjenesten enn nå, sier han til Dagens Medisin.
– Det er vanskelig å peke på én årsak alene som forklarer forskjellen, sier han.
Infeksjon
Nordlandssykehuset  (NLSH) i Bodø er den eneste barneavdelingen i Nordland. Fire til fem barn mellom 0 og 15 år med ME/CFS blir henvist hit årlig.
Barn over 15 år, anslagsvis mellom fem og ti i året, blir videre henvist til voksennevrologisk avdeling, grunnet kapasitetshensyn ved barneavdelingen.
Nymo viser til at to av tre ME-pasienter har hatt en infeksjon i forkant som forklarer tilstanden.
–  Det er ikke grunn til å tro at infeksjonspanoramaet innen Norden er veldig forskjellig, sier han.
- Psykososiale forhold vanskelig å erkjenne
– En tredel av ME pasientene har ikke hatt en infeksjon i forkant, men de kan ha andre sykdommer og problemer, for eksempel hypofysesvikt, depresjon eller lærevansker. Det kan også være psykososiale forhold som er årsak til kronisk utmattelse hos barnet. Dersom det er psykososiale forhold som ligger bak, kan dette imidlertid være vanskelig å erkjenne for foreldrene, sier han.
 
Diagnostiserer for raskt?
– En kronisk utmattelsestilstand er et symptom med en eller flere bakenforliggende årsaker.  Kanskje man her i Norge har flere med ME/CFS som ikke har hatt infeksjon i forkant, som egentlig har andre andre diagnoser, men hvor ME-diagnosen blir satt uten at bakenforliggende årsak blir godt nok utredet og eventuelt behandlet? spør Nymo.
 
Han mener diagnosekriteriene for barn og unge,  som er foreslått i Helsedirektoratets veileder som nå er til høring, kan gjøre at ME/CFS diagnosen blir satt for raskt.
– Dersom ME/CFS diagnosen blir satt for raskt , og utredningen avsluttes for tidlig , kan en overse alvorlig bakenforliggende sykdom, som kan og må behandles. Det er viktig at spesialisthelsetjenesten er tilgjengelig for både utredning og oppfølging av barn og unge med CFS/ME, understreker han.

Powered by Labrador CMS