FORNØYD: – Jeg er glad for at de tillitsvalgte har blitt hørt og jeg har tillit til at Helse Sør-Øst vil følge opp hvordan OUS følger opp dette, sier Birgit Aanderaa, tillitsvalgt i Psykologforeningen. Foto: Vidar Sandnes
FORNØYD: – Jeg er glad for at de tillitsvalgte har blitt hørt og jeg har tillit til at Helse Sør-Øst vil følge opp hvordan OUS følger opp dette, sier Birgit Aanderaa, tillitsvalgt i Psykologforeningen. Foto: Vidar Sandnes

– Bra at Helse Sør-Øst har tatt til seg at planen var urealistisk

Birgit Aanderaa i Psykologforeningen opplever at de tillitsvalgte sine bekymringer har blitt hørt når det gjelder dimensjoneringen av psykisk helsevern i nye OUS.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Det er veldig bra at Helse Sør-Øst har tatt til seg at det er urealistisk og svært lite smart å planlegge med en reduksjon på døgnvirksomhet med over 30 prosent på Aker, sier Birgit Aanderaa, foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Utbygging av OUS skal opp på neste styremøte i Helse Sør-Øst og styrepapirene viser at administrerende direktør anbefaler å kvalitetssikre kapasitetsframskrivningene.

«Avdekket forhold som må kvalitetssikres»
«Det er avdekket forhold vedrørende bruk av de nasjonale framskrivningsfaktorene for psykisk helsevern og TSB for virksomheten ved Oslo universitetssykehus HF, som ytterligere må kvalitetssikres. Pasientsammensetningen innen spesielt døgnbehandling i psykisk helsevern er noe annerledes i Oslo enn i resten av regionen med en større andel innlagte pasienter med alvorlige psykiske lidelser.»

– Det er bra at de har tatt tak i dette og ber om en ny gjennomgang av behovene, sier Aanderaa, som tidligere har etterlyst grunnlaget for beregningene.

Tror behovet vil øke
Aanderaa mener at det ikke er sikkert at det vil være mulig å overføre pasienter til kommunen. Utviklingen mot mindre tvang vil heller ikke redusere behovet, mener hun.

– Det er tvert imot grunn til å tro at opphold innen psykisk helsevern vil øke når man ikke skal bruke medisiner, sier Aanderaa.

– Pasientene våre er alvorlig syke og har et sterkt behov for tilbudet vi gir dem. Om tilbudet skal reduseres ville 30 prosent av pasientene vi har i dag ikke ville fått dette tilbudet, sier hun.

– Må vise at de prioriterer psykisk helsevern og TSB
– Jeg er glad for at de tillitsvalgte har blitt hørt på dette og jeg har tillit til at Helse Sør-Øst vil følge opp hvordan OUS følger opp dette, sier Aanderaa.

– Det som er viktig er at de i praksis viser at de prioriterer psykisk helsevern og TSB. De må vise det i økonomisk forstand, slik at man får dimensjoneringen og byggene som man trenger. Det bør også innebære at psykisk helsevern i Groruddalen tas med som en helhet i første etappe av utbyggingen. 

Powered by Labrador CMS