PASSIVE SYKEHUS: – Sykehusene kan ikke passivt vente på at pasientene benytter seg av fritt behandlingsvalg. Det må forventes at helseforetakene selv tar grep og samarbeider om å utnytte tilgjengelig kapasitet, når de har pasienter som venter for lenge, sier pasientombud Anne-Lise Kristensen. Foto: Pasientombudet i Oslo/Akershus

– Pasientene er altfor tålmodige, og lider i stillhet

Reduksjon av merkantile stillinger og stadig økte rapporteringskrav reduserer tiden til direkte pasientkontakt, mener pasientombudet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, er over 160.000 pasientavtaler forsinket ved norske sykehus.

 – Ære være leger som sier fra
Pasientombud i Oslo-  og Akershus, Anne-Lise Kristensen, sier tallene viser at regjeringen, Stortinget og helseforetakene har et problem.

Men det største problemet er det imidlertid pasientene som har, påpeker hun:
– For pasientene avdekker ikke disse rapportene noe nytt. I pasientombudenes og tilsynsmyndighetenes porteføljer ligger tydelige bevis på dette. Men ikke så mange bevis: Grunnen er at ordet pasient kommer opprinnelige fra det latinske ordet patient som betyr lidelse, på engelsk betyr ordet tålmodig. Begge forståelsene gir forklaring til at så få melder fra når de venter for lenge. Pasienter er gjennomgående altfor tålmodige, og de lider i stillhet, sier Kristensen.
Hun gir «all ære»til  leger som sier fra når pasientene ikke mottar den helsehjelpen de skal, sier hun.

– Slik blant annet barnelege Jarle Rugtveit som er intervjuet i Dagens Medisin har gjort. Forholdene han beskrev i sommer, og som han mener fortsatt er gjeldende, krever mer enn en beklagelse fra sykehusledelsens side.

 – Organisering av sykehusene er behørig debattert gjennom tiår, men løsningen på ventetidsutfordringene er fortsatt ikke funnet. At organiseringen av sykehusdrift kan bedres er vel få uenige i, men om det er tilstrekkelig er et annet spørsmål.

 – Reduserer tiden til direkte pasientkontakt
– Pasientombudet har som flere andre vært kritiske til at helsepersonellet i stadig økende grad bruker sin arbeidstid på annet enn å møte pasienter. Reduksjon av merkantile stillinger og stadig økte rapporteringskrav reduserer tiden til direkte pasientkontakt.

 – Samtidig øker antallet henviste pasienter, behandlingsmulighetene blir flere og prioritering diskuteres mer enn gjennomføres.

– Helseminister Bent Høie beskriver ventetidene som i all hovedsak et logistikkproblem. Han forventer at sykehuslederne med de nye ventetidsrapportene har fått full oversikt på sitt sykehus, at ingenting skjules og at mer ressurser etterspørres om det er nødvendig. Da må det forventes at ledelsen i helseforetakene gjør nettopp det. Samtidig etterlyser jeg en gjennomgang av dagens rapporteringskrav. Gir alle et korrekt bilde av den faktiske situasjonen for pasientene og kan antallet reduseres?, spør Kristensen.
– Helseforetakene må ta grep
Hun etterlyser også økt samarbeid helseforetakene imellom.

 – Sykehusene kan ikke passivt vente på at pasientene benytter seg av fritt behandlingsvalg. Pasientrettighetene er mange og stadig flere, og på langt nær godt kjent i befolkningen. Det må forventes at helseforetakene selv tar grep og samarbeider om å utnytte tilgjengelig kapasitet, når de har pasienter som venter for lenge.

Powered by Labrador CMS