Anne-Lise Kristensen er pasientombud i Oslo- og Akershus. Foto: Pasientombudet

– En samlet oversikt over avvik i helsetjenesten har læringsverdi

– Pasientombudene er en viktig ressurs i pasientsikkerhetsarbeidet, og kan brukes mer, sier pasientombud Anne-Lise Kristensen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Forslaget om å legge ned meldeordningen og i stedet utvide varselordningen bør absolutt vurderes, mener Pasientombud i Oslo-  og Akershus, Anne-Lise Kristensen.

Læringsverdi
– Men det som varsleordningen og den kommende undersøkelseskommisjonen ikke har, er muligheten til å se på avvikene i en samlet oversikt, for eksempel når på døgnet feil skjer; om det er i ferier, ved høyt vikarbruk og så videre – noe som gir læringsverdi i mer enn de helt spesielle tilfellene.

– En svakhet ved den eksisterende meldeordningen er at den ikke omfatter kommunene, der stadig flere og sykere pasienter får oppfølging, peker hun på.

5000 pasientmøter i året
– På Ombudskontoret i Oslo og Akershus snakker vi årlig med rundt 5000 pasienter og pårørende. Hos oss får de informasjon om sine rettigheter, bistand til å klage på manglende innfridde rettigheter, eller bistand til å klage på dårlige opplevelser de har hatt i helsetjenesten.

– Disse årlige møtene danner grunnlag for erfaringene vi spiller inn til sykehusavdelinger og kommuner. Dette er et unikt bidrag til tjenestenes kvalitetsarbeid. Slik fører enkelthenvendelsene ikke bare til bedre kvalitet for den enkelte, men til bedre pasientsikkerhet også for alle oss andre, sier hun.

Åpne om egne feil
–  Ikke alle miljøer er like åpne for å lytte til erfaringene vi gjør oss, men gjennom mine mer enn tjue år innenfor denne type arbeid har jeg sett en positiv utvikling. Stadig flere helsearbeidere er åpne om egne feil og bruker uønskede hendelser til å bli bedre. Og ledere går foran, det må de. Men noen av dem kan fortsatt bli bedre. Ombudene trengs, og vi merker det hver dag, sier hun.

 – Jobber ubyråkratisk
– Vårt arbeid er av den ubyråkratiske sorten. Vi er opptatt av å avklare hva som har skjedd, løse sakene på lavest mulig nivå, og har som mål å gjenopprette tillit. Selvfølgelig sier vi tydelig ifra når det er behov for det.

 Kristensen peker på at pasientsikkerhet er et kontinuerlig arbeid:

– Mange aktører må dra lasset sammen; politikere, ledere og ansatte i helsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner, tilsynsmyndighetene og Norsk pasientskadeerstatning. Så jeg vil minne litt om Ombudene er en effektiv og ubyråkratisk ordning som bør ses som en viktig ressurs i pasientsikkerhetsarbeidet. Pasientsikkerheten styrkes når pasient- og brukerombudenes erfaringer inkluderes, sier hun.

Powered by Labrador CMS