Setefødsler går oftest bra

En registerstudie fra Kristiansand viser at forløsning fra seteleie som regel går bra.

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

568 kvinner med fosteret i seteleie etter 37. svangerskapsuke ved ble inkludert i studien ved Sørlandet sykehus, som studerte gravide kvinner i perioden 2001 til 2011.

Hasteforløsning hos mange
Førsteforfatter og overlege Ingvild Vistad og kollegene ved Kvinneklinikken sammenlignet kvinnene med planlagt vaginal fødsel mot kvinnene der planen var keisersnitt.

Elektive keisersnitt var planlagt hos 279 (49%) av kvinnene, og hos 289 (51%) av de gravide var planen å gjennomføre en naturlig fødsel.

104 (36%) av de med planlagt normalfødsel, måtte gjennomføre hastekeisersnitt.

Ingen dødsfall
Studien fant ingen dødsfall hos barna. Dog fikk to av barna i gruppen med planlagt vaginal fødsel alvorlige skader.

29 i gruppen med planlagt vaginalfødsel og åtte i keisersnittgruppen måtte overflyttes til nyfødtintensiven, men bare ett barn måtte være innlagt der i over fire dager.

I løpet av oppfølgingstiden, som hadde en median på seks år, hadde ingen av disse barna langtidsplager.

For mødrene var blodtap den eneste faktoren det var signifikant høyere risiko for i keisersnittgruppen.

Referanse: Vaginal breech delivery: results of a prospective registration study. Vistad I, Cvancarova M, Hustad BL, Henriksen T. BMC Pregnancy Childbirth, juli 2013.

Powered by Labrador CMS