STARTER UTREDNING: De regionale helseforetakene skal utrede behovet for intensivkapasitet i fremtiden. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

STARTER UTREDNING: De regionale helseforetakene skal utrede behovet for intensivkapasitet i fremtiden. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Starter stor utredning av intensivkapasitet

Helse Sør-Øst skal lede arbeidet.

Publisert

Debatten har gått høyt om intensivkapasiteten ved norske sykehus den siste tiden.

Etter at nye nasjonale tiltak ble innført den 7. desember var både statsministeren og helseministeren tydelige på at hensynet til en presset helsetjeneste hadde veid tungt. Det gjaldt både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men over tid har spesielt en begrenset intensivkapasitet blitt pekt på som en flaskehals.

Men flere har siden pekt på at at beredskapsplaner tilsier at det skulle være mulig å øke kapasiteten i sykehusene og det har blitt stilt spørsmålstegn ved tålegrensen og realiteten i planene.

SKAL LEDE ARBEIDET: Avdelingsdirektør Anders Debes.

      
        Foto: Helse Sør-Øst
SKAL LEDE ARBEIDET: Avdelingsdirektør Anders Debes. Foto: Helse Sør-Øst

Nå starter et omfattende arbeid med å utrede fremtidig behov for intensivkapasitet.

Det fremgår av en redegjørelse fra Helse Sør-Øst-sjef Terje Rootwelt i sakspapirene til et forestående styremøte som avholdes torsdag. 

Skal ledes av Helse Sør-Øst

I dokumentet står at det er etablert en interregional styringsgruppe og at det første møtet i gruppen avholdes førstkommende fredag. Helse Sør-Øst RHF leder styringsgruppen og stiller med sekretariatsfunksjon, står det i orienteringen.

Kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst opplyser til Dagens Medisin at styringsgruppen ikke er opprettet ennå, og at møtet i styringsgruppen på fredag er et konstituerende møte.

RHF-et opplyser samtidig at Anders Debes vil lede arbeidet fra Helse Sør-Øst sin side. 

Debes jobbet frem til i sommer som medisinsk fagsjef ved Bærum sykehus. Nå er han avdelingsdirektør i avdeling for somatikk og rehabilitering i Helse Sør-Øst. 

Debes ønsker ikke å kommentere saken overfor Dagens Medisin før møtet på fredag.

Ifølge dokumentet vil gruppen bestå av representanter fra de fire RHF-ene, tillitsvalgte og brukerrepresentanter, i tillegg til en representant fra Helsedirektoratet.

Organisering og kompetanse

Bakgrunnen for utredningen er en bestilling fra den forrige helse- og omsorgsministeren allerede ved starten av 2021.

De regionale helseforetakene (RHF-ene) får hvert år en bestilling fra sin «eier», helse- og omsorgsministeren. I oppdragsbrevet for 2021 fikk de en samlet oppgave om å utrede fremtidige behov for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten.

RHF-enes utredning skal omfatte:

 • organisering
 • sammensetning av kompetanse
 • utforming
 • utstyrsnivå.

Ifølge oppdragsdokumentet skal også «variasjoner i behov ved intensivenheter  ivaretas i utredningen.»

Flere faser

I sakspapirene fremgår det at arbeidet skal deles inn i to faser. 

«I den første og interregionale fasen vil arbeidet dreie seg om å tydeliggjøre definisjoner og hvordan man bør innrette beredskap ved variasjon i behov på tvers av regionene,» skriver Rootwelt, og fortsetter:

«I den andre og regionale fasen vil arbeidet knyttet til intensivkapasitet regionalt/lokalt gjøres i hver helseregion med bakgrunn i et eget mandat.»

Arbeidsgruppe skal lage rapport

Det har også gått ut en invitasjon til helseforetakene om å spille inn fagpersoner til en arbeidsgruppe som får i oppgave å lage en rapport.

Dette står det om arbeidsgruppen i saksdokumentet:

«Prosjektet skal utarbeide en rapport som skal beskrive definisjoner for sengekategorier med bakgrunn i behov for ressurser (utstyr, bemanning og sammensetning av kompetanse) og behandlingstilbudet, samt kriterier for bruk, basert på nødvendig tilpasning til lokale forutsetninger og behov.»

Det fremgår at definisjoner og begreper i Norsk intensivregister skal være utgangspunktet. 

Rapporten skal «beskrive hvordan intensivkapasitet skal beregnes.»

Den skal også beskrive «hvordan man skal innrette beredskap for pandemier, masseskadesituasjoner og andre hendelser som krever endring i prioritering og organisering av intensivtjenester samt tilgrensende funksjoner,» heter det i sakspapirene.

Powered by Labrador CMS