FIKK IKKE TIL: Regjeringen, med helseminister Bent Høie (H) i spissen, lovet å prioritere psykisk helse og rusbehandling høyere enn sykehusbehandling. Det har de ikke lykkes med. Arkivfoto. Foto:

Sykehusene sviktet Høies løfte til psykisk syke

Regjeringen lovet å prioritere psykisk helsevern høyere enn somatikk. Ingen av de regionale helseforetakene har greid dette.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Ingen av de regionale helseforetakene har greid å nå målet om at psykisk helsevern skal prioriteres mer enn sykehusbehandling.  

Legger frem strategi for psykisk helse
Den gylne regel var ment å skulle legge til rette for at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn vanlig sykehusbehandling.

– Det er ingen av de regionale helseforetakene som har full måloppnåelse for både psykisk helsevern og rusbehandling, konkluderer Helsedirektoratet i en rapport torsdag.

Dette utgjør, sammen med at hver tredje henvisning avvises i psykisk helsevern, bakteppet når regjeringen fredag legger frem sin nye strategi for psykisk helse.
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet, fastslår at dette ikke er godt nok. Se hele hennes svar nederst i saken.

I oktober innrømmet helseminister Bent Høie overfor Dagens Medisin at løftet om den gyldne regel ikke var innfridd: Mens somatikken hadde en økning i kostnadene fra 2014 til 2015, ble kostnadene redusert innen psykisk helsevern.  

– Det er riktig at man innen psykisk helsevern har en prosentvis nedgang, sa Høie.

Samtidig pekte han på at den gyldne regel også måles på andre ting, som ventetid og aktivitet.

TSB ikke prioritert mer enn somatikk
Men, selv om noen av foretakene har greid å nå mål på enkelte parametre, som kostnader eller årsverk, eller ventetid, så konkluderer Helsedirektoratet nå i en samlet vurdering, at psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) ikke har blitt prioritert.

I regjeringsplattformen
Regjeringen gjeninnførte den gyldne regel i 2013, og lovte at rus og psykisk helse skulle prioriteres.

Slik konkluderer Helsedirektoratet om RHF’enes innsats på feltet:

Helse Sør-Øst: Vurderes å ha prioritert TSB høyere enn somatikken, men Hdir finner ingen indikasjoner på at psykisk helsevern har blitt prioritert høyere enn sykehusbehandling.

Helse Vest: Har hatt en god utvikling i ventetid, men Hdir konkluderer at det ikke er grunnlag for å konkludere at psykisk helsevern er prioritert høyere enn somatisk virksomhet.

Helse Midt-Norge: Selv om foretaket, med unntak av aktivitetsutviklingen, har en bedre utvikling i TSB enn for somatisk virksomhet, så kan man heller ikke her konkludere med at foretaket har prioritert TSb høyere enn somatisk virksomhet.

Helse Nord: Her er det en «delvis måloppnåelse» for å priortere TSB, men totalt viser ingen av indikatorene for psykisk helsevern at det er en sterkere vekst eller bedring enn det er i somatikken.

Les mer her: Helsedirektoratet: – Psykisk helsevern prioritert lavere enn somatisk virksomhet

HOD: – Den gylne regel står fast

Dette er ikke godt nok, konstaterer statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet
– I den store sammenhengen er dette stort sett på plass innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), men vi er ikke fornøyd med at dette ikke er innfridd innenfor psykisk helse, sier hun.
– Helseministeren hadde et møte med de regionale helseforetakene i juni, og han var svært tydelig på at han forventer at regionene følger opp. Jeg var for øvrig tilstede, og kan si at vi er sikre på at meldingen ble mottatt, sier Erlandsen, som forsikrer at budskapet nå skal tydeliggjøres ytterligere overfor foretakene.

Lurt med den gylne regel?
– Så kan man spørre om det å gjeninnføre den gylne regelen var lurt. Hvis vi ikke hadde gjort det, hadde jeg vært bekymret. Regelen har gjort at vi har fått oppmerksomhet fra pasienter og fagfolk, og sørget for at dette har hatt fokus i oppmerksomhetskampen mot andre sykdomsgrupper.

– Det kommer ikke på tale å avskaffe den gylne regelen, ifølge Erlandsen,

 – Vi har vært tydelige på at den videreføres også fra 2018 til 2021. Den står fast.

– Nå forventer vi bedre resultater for 2017, dette er tall som foreløpig ikke foreligger. Foretakene bør ha en sterk innsats de siste månedene av dette året.

Powered by Labrador CMS