DEPRESSIVE: Pasientene som ble inkludert i studien hadde demens og depressive symptomer. Foto: Gettyimages

Smertestillende hjalp ikke på depresjonen hos demensrammede

Det smertestillende medikamentet buprenorfin reduserte ikke depresjon hos personer med demens. Faktisk var de mer deprimerte enn de som fikk placebo.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Forskerne ville se om smertestillende behandling med paracetamol eller buprenorfin kunne redusere depresjon hos personer med moderat til alvorlig demens.

– Vi ville undersøke om depresjonssymptomene kunne være et uttrykk for ubehandlede smerter, sier førsteforfatter Ane Erdal, farmasøyt og universitetslektor ved Universitetet i Bergen.

Ble ikke bedre
Resultatene tyder på at smertelindringen ikke reduserte depresjonen, mens de som fikk placebo ble bedre av depresjonen.

Studien er publisert i Drugs & Aging.

162 pasienter deltok i studien, som ble gjennomført ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.

Depressive symptomer
– Pasientene som ble inkludert hadde demens og depressive symptomer, sier Erdal.
Det er usikkert om pasientene hadde smerter, siden mange personer med demens har redusert evne til å uttrykke seg. Men pasienter med tydelig sterke smerter ble ekskludert fra studien, fordi det ville vært uetisk å randomisere dem til smertebehandling eller placebo.

Sammenheng mellom smerte og depresjon
– Det er vist en sammenheng mellom smerte og nevropsykiatriske symptomer som uro og depresjon hos personer med demens, blant annet i en tidligere studie fra vår forskningsgruppe. Vi ønsket å undersøke om vi gjenfant en positiv effekt av smertebehandling på depresjonssymptomer i en placebokontrollert studie, sier hun.

Halvparten av pasientene fikk paracetamol eller buprenorfin, den andre halvparten fikk placebo.

Bivirkninger
Etter 13 uker hadde de som var i kontrollgruppen signifikant mindre depresjon.

Hos pasientene som fikk smertestillende holdt depresjonen seg konstant.

Mange fikk dessuten bivirkninger av behandlingen. 35 pasienter ble trukket fra studien, 25 i aktiv gruppe og 10 i placebogruppen.

Kan ha påvirket depresjonen
– Vi mener at bivirkninger av buprenorfin kan ha ført til høyere målte nivåer av depresjon, blant annet fordi mange av de som fikk buprenorfin ble trukket fra studien på grunn av bivirkninger. Men materialet er for lite til at vi kan trekke sikre konklusjoner, sier hun.

Det kan se ut til at pasientene som fikk paracetamol fikk noe mindre smerter i løpet av oppfølgingen.

Risiko for ubehandlet smerte
Erdal påpeker at pasienter med alvorlig demens har risiko for ubehandlet smerte, og at smerteintensiteten må undersøkes jevnlig med et validert verktøy.

– Våre resultater viser at psykiatriske og nevrologiske bivirkninger forekommer hyppig ved bruk av buprenorfin hos personer med demens. Disse bivirkningene kan være utfordrende å identifisere klinisk, siden man ofte ikke vet om symptomene skyldes progresjon av demenssykdommen eller bivirkninger av medikamentene, sier Erdal.

Studien er finansiert av Norges forskningsråd.

Powered by Labrador CMS