Foto:
Foto:

Utvalg skal utrede endring av organiseringen av psykisk helsevern

Regjeringen har utnevnt et nytt ekspertutvalg som skal vurdere om psykisk helsevern i større grad skal være tematisk organisert. 

Publisert

– Vi er i en situasjon der stadig flere søker hjelp for psykiske plager og sykdommer. Samtidig opplever helsetjenesten knapphet på personalressurser, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

– Da er det viktig at fagekspertisen blir brukt mest mulig effektivt slik at pasientene blir tilbudt behandling med god kvalitet i hele landet. Det er en viktig prioritering for regjeringen.

Det nyutnevnte utvalget får i oppgave å vurdere om det er pasientgrupper som vil ha fordeler av mer spesialisert behandling eller ny organisering, for å sikre et mer likeverdig tilbud. Det legges også vekt på å finne ut hvordan det kan legges til rette for at kunnskap og forskning ligger til grunn for behandlingen, ifølge mandatet.

Utvalget skal ledes av Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør psykisk helsevern ved Sjukehuset Innlandet, Gjøvik. Med seg får ti utvalgsmedlemmer, blant andre Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, og professor Bjarne Kristian Aaslie Hansen, ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen.

Store forskjeller

Riksrevisjonen slo i fjor fast at det er store nasjonale forskjeller innen psykisk helsevern. Nylig ga Helsedirektoratet klarsignal for det første nasjonale kvalitetsregisteret for voksne pasienter innen psykisk helsevern.

Det ferske utvalgsmedlemmet Bjarne Hansen står selv bak som en fire dagers behandling som har fått skryt internasjonalt. Da han deltok i en debatt om psykisk helsevern under Arendalsuka i fjor, pekte han på at måten tjenesten er innrettet gir stor variasjon. 

– I dør én og dør to kan du få helt ulik behandling, sa Hansen til Dagens Medisin.

– Selv om det finnes behandling som er godt dokumentert, er sjansen for at du får den behandlingen veldig lav. Vi undersøker ikke om behandlingen vi gir hjelper og tar ikke i bruk behandling som det er vist at virker. Dette hadde vi ikke godtatt innen annen behandling.

Rapporten til utvalget skal leveres innen 1. juli 2023.

Dette er hele utvalget:

Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør psykisk helsevern ved Sjukehuset Innlandet, Gjøvik
Ester Marie Stornes Espeset, psykologspesialist/PhD ved BUP Helse Fonna, Kopervik
Jon Tomas Finnsson, avdelingsdirektør i helsefagavdelingen i Helse Nord, Bodø
Ane Bekkestad Fjose, enhetsleder ved BUP Gjøvik, Gjøvik
Bjarne Kristian Aaslie Hansen, professor ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen, Bergen
Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Norsk psykologforening, Oslo
Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, Hamar
Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad kommune, Moss
Espen Gade Rolland, leder av faggruppe innan psykisk helse og rus i Norsk sykepleierforbund, Drammen
Karl Olaf Sundfør, sentralstyremedlem Mental Helse, Sauda
Elin Ulleberg, klinikksjef psykisk helsevern, allmenn rehabilitering og sikkerhet ved St. Olavs hospital, Trondheim

Powered by Labrador CMS