KREVER: Ryggforeningen krever at alle som har behov for rehabilitering, skal få det – uavhengig av bosted, skriver Normann Støylen. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Foto:

Vi er forbanna og begynner å bli utålmodige

Riksrevisjonen konkluderer med at det bare er flaks og tilfeldigheter om du får den rehabiliteringen du trenger.

Publisert

Ryggforeningen i Norge har fått nok, og krever at alle som har behov for rehabilitering, skal få det – uavhengig av bosted.

Ryggforeningen i Norge er en pasientorganisasjon som arbeider for å bedre situasjonen for de som har rygg-, nakke- og bekkenlidelser. I 2024 er det 30 år siden vi ble stiftet. Raskere og bedre behandling, mer rehabilitering og mer forskning på muskel- og skjelett lidelser var motivasjonen for stiftelsen, og det er det vi har arbeidet for i 30 år. Er det så blitt bedring på disse områdene i løpet disse 30 årene? NEI!

Bare flaks

I dag la Riksrevisjonen frem sin evaluering av Rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene.

Den konkluderte med at det bare er flaks og tilfeldigheter om du får den rehabiliteringen du trenger. Rehabilitering er systematisk nedprioritert i helsevesenet, og Ryggforeningen representerer den pasientgruppen som har fått barbert tilbudet kraftigst til tross for at det er den pasientgruppen som sammen med psykiske lidelser belaster samfunnet med flest sykemeldte og uføre. Anslagene sier det koster 255 milliarder kroner i året.

Ryggforeningen har i år etter år sendt inn forslag til statsbudsjettet om at det må tas grep, da misforholdet mellom innsats og behov er så enormt, og det bare fortsetter å øke år etter år.

Vi er ikke noen stor organisasjon i antall medlemmer. Men vi representerer en veldig stor pasientgruppe. Og vi er forbanna! Vi er forbanna på rapporter og vurderinger og behovsanalyser som igjen og igjen er fundert på en hovedpilar, og det er økonomi.

Stopp prosessen med nedbygging av rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten, og start på nytt.

Samfunnsnyttig

Har det ikke slått helsebyråkrater, forskere og politikere at det er samfunnsnyttig å investere i rehabilitering? Med en stadig større andel aldrende befolkning, og med det et økt tjenestebehov fra kommunene, og mangel på arbeidskraft som kan ta seg av dette, er det ikke på tide at det legges mer ressurser i rehabiliteringsfeltet? Skal vi ha en bærekraftig helsetjeneste i fremtiden, må det allokeres betydelig mer ressurser både til forebygging og rehabilitering.

Riksrevisjonen slår fast at det er Helse- og omsorgsdepartementet sitt ansvar. Nå krever vi at helseminister Kjerkol tar grep, og stopper helseregionene i å bygge ned tilbudet i spesialisthelsetjenesten før kommunene har fått på plass den lovpålagte kompetansen. Riksrevisjonen slo nemlig fast at hele 85% av kommunene mangler dette. Inntil dette er på plass, og sikrer at alle uavhengig av bosted får den helsehjelpen og rehabiliteringen de trenger, må man for Guds skyld ikke bygge ned kompetansen og ressursene i spesialisthelsetjenesten.

Ryggforeningens budskap er entydig: Stopp prosessen med nedbygging av rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten, og start på nytt. Lag en ordentlig behovsvurdering hvor alle berørte parter er involvert, også brukerorganisasjoner. Når kunnskapsgrunnlaget er på plass, kan neste steg tas.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS