SVAKT: Rehabilitering er ett av helsevesenets svakeste områder, skriver virksomhetsleder Vibeke Johnsen i Virke.

Nedbyggingen av rehabiliteringstilbudet må stoppes

Kjerkol har en mulighet i  i helse- og samhandlingsplanen som snart legges fram.

Publisert Sist oppdatert

Riksrevisjonen la torsdag fram sin gjennomgang av rehabiliteringstilbudet i norsk helsevesen. Og kritikken er påfallende sterk:

Rehabilitering er ett av helsevesenets svakeste områder.

Minimalt har blitt bedre siden forrige undersøkelse i 2012. Helsemyndighetene gjør ikke nok, og Helse- og omsorgsdepartementet tar ikke et helhetlig ansvar. Dette er skremmende, og konsekvensene er potensielt store for unge og gamle pasienter over hele landet.

Helse- og omsorgsministeren må stoppe de regionale helseforetakenes nedbygging av rehabiliteringstilbud

Ytterligere nedbygging på gang

Virke har de siste månedene sammen med store pasientorganisasjoner, som Norsk Revmatikerforbund og MS- forbundet, ropt varsko overfor politikerne og Kjerkol, etter at de regionale helseforetakene la fram sine planer for rehabilitering for de neste årene.

De regionale helseforetakene vil ta drastisk ned kjøp fra private og ideelle rehabiliteringsvirksomheter. Disse står i dag for over 60 prosent av rehabiliteringstjenestene. De regionale helseforetakene mener at dette tilbudet skal gis i kommunene.

Riksrevisjonen bekrefter i dag at det ikke finnes noe tilbud i kommunene. Dermed fører de regionale helseforetakenes nedbygging til et enda dårligere rehabiliteringstilbud. De vil blant annet fjerne tilbud om arbeidsrettet rehabilitering som får mennesker med muskel- og skjelettlidelser til å komme tilbake i jobb. De vil bygge ned tilbud til kronikere som trenger hjelp til å stå i arbeid og til å kunne klare seg uten helse- og omsorgstjenester.

Rehabilitering for et bærekraftig samfunn

Rehabilitering er en forutsetning for et bærekraftig samfunn, sier Riksrevisjonen. Dette har også vært Virkes budskap til politikerne. Rehabilitering bidrar til at flere kan stå i og komme tilbake i arbeid. Og det minsker belastningen på helse- og omsorgstjenestene ved at flere blir mer selvhjulpne. Er det noe vårt samfunn trenger nå, er det nettopp det!

Nå må helse- og omsorgsministeren stoppe de regionale helseforetakenes nedbygging av rehabiliteringstilbud. Og hun må sørge for at rehabilitering blir et prioritert område i helsevesenet, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten Dette kan hun gjøre allerede i helse- og samhandlingsplanen som snart legges fram.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS