FASTLEGEDEBATT: – Svarene fra politikerne var dessverre som ventet, sier Tor Magne Johnsen, leder av Trønderopprøret, etter debatten. Til venstre debattleder Markus Moe. Foto: Anne Hafstad

– Fastlegekrisen er langt mer alvorlig nå

Fastlege Tor Magne Johnsen advarer mot at man «evaluerer seg i hjel» mens fastlegeordningen forvitres.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

HELSEDEBATTEN, ARENDAL (Dagens Medisin):  – Rekrutteringskrisen til fastlegeordningen er langt mer alvorlig nå, og mest alvorlig er det at vi ikke klarer å holde på dem vi har. Fastlegene rømmer, det er mange vikarer som gjør at mange pasienter har mistet fastlegen sin de siste årene, sier Tor Magne Johnsen, fastlege i Trondheim og leder av trønderopprøret.

Som et eksempel trekker han frem fastlegekontoret der han selv jobber.

– På mitt kontor var vi tidligere seks spesialister i allmennmedisin, men nå har to av dem sluttet og begynt på nye spesialiteter, mens ytterligere to reduserer stillingene sine som fastleger, sier Johnsen.

Høie enig i forverring
Johnsen var blant deltakerne i Helsedebatten, som Dagens Medisin og Arendalsuka arrangerte i Arendal kulturhus tirsdag. Fastlegerekruttering og kommunehelsetjeneste var tema for debatten.

Helseminister Bent Høie er enig med fastlegens beskrivelse i at situasjonen har forverret seg, men er likevel ikke urolig for kollaps innen to år.

– Jeg er enig i at situasjonen har forverret seg i flere kommuner, og vi ser at fastleger slutter tidligere enn vi hadde ønsket. Derfor har jeg også gjort mye for å snu utviklingen. Men alle som kjenner ordningen vet at vi ikke klarer å snu dette på ett år eller to, vi trenger langsiktige løsninger for å bygge en bærekraftig fastlegeordning som blir attraktiv fremover. Det kommer i evalueringen til høsten. Samtidig har vi satt inn kortsiktige tiltak, blant annet innført takst for samhandling, i samarbeid med Legeforeningen, sier Høie.

Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, er ikke imponert over regjeringens innsats.

– Regjeringen har gjort alt for lite alt for lenge. Det som skjer nå har blitt presset frem av opposisjonen, sier hun.

– Krisesnakk uten løsninger
– Det er ikke riktig historiebeskrivelse. Opposisjonen vil ha mer og mer krisesnakk, men har ikke konkrete løsninger. Det har vi, sier Høie.

Jon Magnussen, professor i helseøkonomi, påpeker at det har vært langt sterkere vekst i legedekningen i sykehusene enn i kommunehelsetjenesten.

– Rekrutteringssvikten er udiskutabel, men man skal tenke seg om før man bruker ordet «krise» i Norge, sier Magnussen, som tok til ordet for å «skynde seg langsomt».  Han mener det blant annet bør evalueres nøye om næringsvirksomhet er den beste modellen for fastlegenes virksomhet.

POLITIKERNE: Kjersti Toppe, Tuva Moflag, Sylvi Listhaug og Bent Høie. Til høyre moderator Markus Moe. Foto: Målfrid Bordvik

– Vi skal vokte oss vel for å miste hele fastlegeordningen mens vi evaluerer oss i hjel. Mister vi kontinuiteten i fastlegeordningen fører det til at flere dør, flere blir innlagt og helsen til innbyggerne blir dårligere, sier Johnsen.

– Som ventet
I motsetning til helseminister Bent Høie, så er legepresident Marit Hermansen urolig for at fastlegeordningen kan kollapse allerede i 2021.

– Ordningen har vært underfinansiert i mange år og det haster å gjøre noe med det. Mens gresset gror så dør kua. Mange fastleger teller på knappene, sier Hermansen.

Lederen av Trønderopprøret, Tor Magne Johnsen, ble ikke mer beroliget etter dagens debatt.

– Svarene fra politikerne var dessverre som ventet; de har repetert de samme løsningene de to siste årene uten at det har virket. Jeg hadde håpet at de hadde vært tydeligere på at de ønsker å bevare de som er fastleger i dag, noe som kunne gitt håp til de som jeg vet sitter på gjerdet, sier Johnsen.

I tillegg til fastlegeordningen tok helsedebatten for seg eldrepolitikk. De ideologiske forskjellene mellom høyre og venstresiden i politikken kom godt frem ved at eldreminister Sylvi Listhaug ønsket flere private aktører i eldreomsorgen, noe Sp og Ap advarte mot.

Powered by Labrador CMS