13.000 venter i psykisk helsekø

Nesten 13.000 personer venter på å få et tilbud innen psykisk helsevern. – Svært alvorlig, mener Psykologforeningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Tall som Dagens Medisin har innhentet fra Norsk Pasientregister/Helsedirektoratet viser at nesten 13.000 pasienter venter på et tilbud i voksen- og barne- og ungdomspsykiatrien – i årets fire første måneder ventet 9069 voksne og 3773 barn og unge på å få et tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Venter over to måneder
Ifølge Norsk Pasientregister ventet voksne i september 2012 i gjennomsnitt 64 dager på behandling, barn og unge en dag mer. Median ventetid er 41 dager i voksenpsykiatrien, 69 dager i barne- og ungdomspsykiatrien.

På landsbasis er antall fristbrudd henholdsvis seks prosent for voksne og ti prosent for barn og unge. I praksis betyr det at 135 voksne og 110 barn og unge fortsatt står i kø etter at deres individuelt fastsatte utrednings- eller behandlingsfrist er utgått.

– Dette er svært alvorlige tall. Dette viser bare hvor viktig det er å komme inn tidlig i forløpet. Vi kan ikke gjøre direktekonsultasjoner til den eneste måten å hjelpe på. Der vi vet at det har effekt, kan digitale hjelpemidler bidra til at pasienten får raskere hjelp. På sikt kan det bidra til reduserte ventetider, sier Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard til Dagens Medisin.

Les også: Vil kutte ventetid med digital behandling

– Kommunene må stimuleres
Psykologpresidenten mener et annet tiltak kan være å innføre økonomiske incentiver, slik det er gjort innen somatikken. Der må kommuner som ikke stiller opp med et tilbud til utskrivningsklare pasienter, betale for sykehusoppholdet.

– Innen psykisk helse lønner det seg ikke for kommunene å gjøre noe, men heller overlate personer med psykiske helseplager til spesialisthelsetjenesten, konstaterer Hofgaard.

I forslaget til neste års statsbudsjett, som ble lagt frem 8. oktober, hadde Psykologforeningen håpet på et krafttak for å forbygge psykiske helseproblemer i befolkningen og for å redusere ventelistene i spesialisthelsetjenesten.

– Vi ser ingen spor av en slik satsing i årets statsbudsjett, sier Tor Levin Hofgaard.

Han påpeker at Jonas Gahr Støre i sine første uker som helseminister bidro til å skape store forventninger om at han vil prioritere psykiske helse; forebygging og behandling.

– I statsbudsjettet er forventningene i liten grad omsatt i konkrete tiltak. Vi har fortsatt ingen samhandlingsreform for psykisk helse. Kommunene får ikke tilstrekkelige stimuleringsmidler til å bygge opp gode, lokale psykiske helsetilbud. Mest av alt virker det som om regjeringen trår vannet når det gjelder å få på plass ordninger som gjør det lønnsomt for kommunene å satse på psykisk helse, mener Tor Levin Hofgaard.

Dette er de regionale tallene
Tallene som Dagens Medisin har innhentet fra september 2012 viser hvor mange som venter på utredning eller behandling i de fire helseregionene:

 • Helse Sør-Øst: 4313 voksne og 1576 barn og unge
 • Helse Vest: 1705 voksne og 941 barn og unge
 • Helse Midt-Norge: 1249 voksne og 584 barn og unge
 • Helse Nord: 1342 voksne og 658 barn og unge.
 • Statlig private: 460 voksne og 14 barn.

Fristbrudd for barn og unge

 • Helse Nord: 45 barn og unge (32 prosent)
 • Midt-Norge: 19 barn og unge (21 prosent)
 • Helse Vest har 29 barn og unge (11 prosent)
 • Helse Sør-Øst: 17 barn og unge (3 prosent).

Fristbrudd for voksne

 • Helse Sør-Øst: 47 personer (4 prosent)
 • Helse Vest: 40 personer (8 prosent)
 • Helse Midt-Norge: 9 personer (2 prosent)
 • Helse Nord: 38 (15 prosent)

Kilde: Norsk Pasientregister/Helsedirektoratet

Powered by Labrador CMS