KAN AVLASTE: Stadig flere eldre med komplekse lidelser setter press på fastlegene. En ny undersøkelse viser at sykepleiere kan gi pasientene lik god eller bedre behandling og omsorg for noen pasientgrupper. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:
KAN AVLASTE: Stadig flere eldre med komplekse lidelser setter press på fastlegene. En ny undersøkelse viser at sykepleiere kan gi pasientene lik god eller bedre behandling og omsorg for noen pasientgrupper. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Sykepleiere gir bedre behandling enn legene

For visse pasientgrupper er sykepleiere like gode eller bedre til å stille diagnoser og behandle pasientene enn legene. Også overlevelsen kan være bedre for noen pasientgrupper.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Det viser en ny oversiktsartikkel fra det uavhengige forskningsnettverket Cochrane, først omtalt på dagensmedisin.se. I studien, som ble publisert på nettverkets hjemmesider i juli har forskerne gått igjennom 18 ulike studier hvor sykepleiere har overtatt legers oppgaver i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

En av studiene er gjort i Sverige, de andre i Storbritannia, USA, Nederland og Canada. Studien omfatter sykepleiere med ulik kompetanse og både førstegangs kontakt og oppfølging av pasienter med somatiske lidelser som kroniske tilstander og diabetes. Psykisk lidelser er ikke inkludert. 

Like bra eller bedre
Resultatene viser blant annet at for pasienter som har fått behandling og omsorg av sykepleiere er:

  • Overlevelsen noe høyere enn pasienter som er behandlet hos lege. Resultatene varierer og har lav evidens. Må tolkes med forsiktighet
  • Behandlingsresultatet ved høyt blodtrykk noe bedre enn for pasienter som er behandlet av lege
  • Pasienttilfredsheten høyere enn blant pasienter som er behandlet hos lege

Undersøkelsen viser også at konsultasjonene hos sykepleierne tar noe lenger tid enn hos legene og at det er noe flere oppfølgingskonsultasjoner hos sykepleierne enn hos legene. Forskerne finner ingen forskjeller i antall forskrivninger av medikamenter eller bestilte prøver.

Godt nytt
– Vår undersøkelse viser at sykepleiere antagelig kan gi like bra eller bedre behandling og omsorg enn leger i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, sier Miranda Laurant, en av hovedforfatterne bak studien i en pressemelding.

Og hun legger til:

– Det er veldig positive nyheter, for da kan legene bruke mer tid på pasienter med mer komplekse og sammensatte problemstillinger.

Tror på samarbeid
– Dette er ikke gjort i Norge og helsetjenesten er ulikt organisert i ulike land. Jeg er derfor usikker på overføringsverdien av dett til Norge, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for Allmennmedisin.

Han har imidlertid tro på helseminister Bent Høies primærhelseteam hvor sykepleiere er tenkt å overta en del av arbeidsoppgavene fastlege har i dag.

Les også: Pilotleger har tro på primærhelseteam

– Jeg har mer tro på denne modellen hvor leger og sykepleiere samarbeider tett om det beste tilbudet til den enkelte pasient. Da kan man i felleskap finne god fordeling av arbeidsoppgaver basert på tillitt og god dialog, sier Brelin.

Powered by Labrador CMS