ADVARER: Else Lise Skjæret fra Fagforbundet er klinikktillistvalgt ved Klinikktillitsvalgte i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus, er en av flere tillitsvalgte som nå advarer mot planlagte kutt. Her avbildet ved et tidligere styremøte ved OUS sammen foretakstillitsvalgt, Legeforeningens Aasmund Bredeli.  Foto: Arkivfoto
ADVARER: Else Lise Skjæret fra Fagforbundet er klinikktillistvalgt ved Klinikktillitsvalgte i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus, er en av flere tillitsvalgte som nå advarer mot planlagte kutt. Her avbildet ved et tidligere styremøte ved OUS sammen foretakstillitsvalgt, Legeforeningens Aasmund Bredeli. Foto: Arkivfoto

– Uakseptabel konsekvens for psykisk helse og rus

Tillitsvalgte fra alle arbeidsorganisasjonene ved OUS advarer mot det de mener er en nedbygging av tilbudet innen psykisk helse og rus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Budsjettforslaget for 2016 for landets største sykehus innebærer en drastisk nedbygging av fagmiljøene og behandlingstilbudet til barn, voksne og eldre innen psykisk helse og rus og avhengighetsbehandling.
Psykiatri-kutt
Det mener de klinikktillitsvalgte fra  Klinikktillitsvalgte i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.
Else Lise Skjæret, tillitsvalgt i Fagforbundet, sier til Dagens Medisin at de tillitsvalgte, ut fra budsjettforslaget, har gjort egne beregninger om hvordan konsekvensene blir i praksis.
Blant annet har de beregnet at  22 prosent av sengeplassene i akuttpsykiatrien blir nedlagt.
De har også beregnet at det blir følgende konsekvenser:

  • Nedleggelse av 28 prosent  av sengeplassene innen alderspsykiatrien
  • Ikke lenger intensiv behandlingstilbud til pasienter ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser
  • Reduksjon av kapasiteten ved Regional sikkerhetsavdeling
  • Reduksjon av stillinger som vil medføre redusert drift av poliklinikken ved Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme.
  • Avvikling av det integrerte og spesialiserte tilbudet ved Seksjon for tidlig psykosebehandling for mennesker i alderen 17 -30 år.

 I en pressemelding viser de tillitsvalgte - som representerer Norsk psykologforening, Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Legeforeningen, Fellesorganisasjonen,Delta, Ergoterapeutene og Utdanningsforbundet - til at Klinikk psykisk helse og avhengighet i flere år har fått en stadig mindre andel av budsjettet ved Oslo universitetssykehus.
Dette til tross for at Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet  (HOD) sier at psykisk helse og rusbehandling skal ha større vekst enn somatikken.

– Flere avdelinger sliter allerede med å drifte forsvarlig som en følge av at Klinikk psykisk helse og avhengighet i alle år lojalt har gjennomført nedskjæringer for å få OUS sitt budsjett i balanse, i motsetning til mange klinikker innen somatikken, skriver de.

"Tvunget til å redusere bemanning"
– Klinikken har over år blitt tvunget til å redusere bemanning og pasienttilbud til et punkt der flere av behandlingsenhetenes funksjonalitet har blitt alvorlig rammet. Dette gjelder i særlig grad de enhetene som er avhengig av å opprettholde tyngre strukturer og rutiner for å vareta pasientenes og personalets helse og sikkerhet, skriver de.

 – Vi  registrerer kun økonomiske og ingen faglige begrunnelser til planene om å redusere behandlingsplasser som er i bruk, samtidig som befolkningstilveksten i Oslo området øker kraftig. Vi opplever de foreslåtte tiltakene som uansvarlige, med en uakseptabel konsekvens for behandlingstilbudet, skriver de tillitsvalgte.

 - Ikke et vedtak
- Dette er kun et budsjettforslag, ikke et vedtak. Foretaket har stilt krav til innsparinger ved alle klinikker. Dette arbeider vi med i disse dager. Den debatten tar vi internt, sier Marit Bjartveit, klinikkleder psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.


Oslo universitetssykehus behandler budsjettet i sitt neste styremøte den 17.desember.

Powered by Labrador CMS