STRID OM PRISMODELLER: Det er uenighet blant flere om prisene på et legemiddel skal variere mellom ulike indikasjoner. F.v Line Walen i Roche, Jeanette Hoel i Gynkreftforeningen, Asbjørn Mack i Legemiddelinnkjøpssamarbeid og Kristin Svanqvist i Legemiddelverket. Foto: Roche/ Gynkreftforeningen/ Lasse Moe / Vidar Sandnes

Strid om prismodell for kreftmedisin

Legemiddelinnkjøpssamarbeid kan ikke akseptere indikasjonsspesifikke priser på medisin for livmorhalskreft fra Roche. Gynkreftforeningen mener forhandlingprinsippene kolliderer med pasientbehov.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Førstkommende mandag skal kombinasjonsbehandling med bevacizumab (Avastin) av avansert livmorhalskreft behandles i Beslutningsforum. Legemiddelverket (SLV) mener at gitt dagens pris, så er behandlingen «vesentlig høyere enn hva som anses som kostnadseffektivt.».
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) har forhandlet med legemiddelselskapet Roche om en rabattert prisavtale basert på indikasjonsspesifikke priser, ifølge metodevurderingen.
Indikasjonsspesifikke priser innebærer at et legemiddel som er godkjent til forskjellige diagnoser prises forskjellig, avhengig av hvilken sykdom det skal brukes for å behandle.
Har ikke blitt enig
Asbjørn Mack, forhandlingsleder i Legemiddelinnkjøpssamarbeid, er klar på at indikasjonsspesifikke priser ikke kommer på tale – etter føringene som er bestemt av Beslutningsforum:
– Indikasjonsspesifikke priser godtar vi ikke. Det er bestemt i Nye Metoder. Mange typer avtaler som foreslås er kompliserte og vanskelige å kontrollere. Dersom vi går inn på slike avtaler vil innkjøpssystemet bli vanskelig å håndtere, sier Mack til Dagens  Medisin.
 
– Har dere fått et nytt pristilbud fra Roche som ikke innebærer indikasjonsspesifikke priser?

– Jeg kan ikke kommentere på hva vi forhandler om. Forhandlingene blir ikke ferdig til mandagens møte.


– Kan ikke gå med på avtale
– Det er faktisk firmaene som setter prisen. Vi kan ikke gå med på typer av avtaler som vi ikke synes er fornuftige eller praktiske å håndtere, sier Mack.
 
– Vi ønsker å gi behandling til alle pasienter. Men det er ikke praktisk mulig å gjøre dette så lenge industrien har så høy pris. En kunne priset ned Avastin mye, for dette har Roche tjent penger på over lang tid. Men de ønsker maksimal profitt, frem til de må sette ned prisen.
Roche på sin side mener de har spart norske myndigheter for betydelige summer:
– Vi har tilbudt én ny rabattert pris for Avastin, på tvers av indikasjoner, som ikke gir økt administrering i LIS' system. Vi mener vi tilbyr den rabatten myndighetene har pekt på at er nødvendig for å gjøre Avastin kostnadseffektivt ved livmorhalskreft. Roche har i mange år gitt pristilbud for Avastin og andre kreftmedisiner i de offentlige sykehusanbudene. Disse tilbudene har gitt norske myndigheter betydelige besparelser. Nå tilbyr vi en ny rabatt i tillegg, svarer Line Walen, kommunikasjonsdirektør i Roche Norge.


På kollisjonskurs
Pasientforeningen for livmorhalskreftpasienter, Gynkreftforeningen, mener at prinsippene i Nye Metoder går på kollisjonskurs med pasientenes behov:
– Her har Roche prøvd å få til en pris for at dette skal bli økonomisk riktig, slik at kvinnene med alvorlig livmorhalskreft kan få behandling. Og så anbefaler ikke SLV å gå for dette. SLV burde ha vurdert pristilbudet og lagt frem beslutningsgrunnlaget, slik at en kan få behandlingen innenfor de helseøkonomiske kravene som er satt, sier Jeanette Hoel, leder for pasientorganisasjonen Gynkreftforeningen.
Hun mener at SLV burde ha sett på tilbudet som er indikasjonsdifferensiert og tatt hensyn til menneskelivene som dette angår.
– Vi håper jo at beslutningsforum fortsatt kan godkjenne denne behandlingen som har vist seg å gi gode resultater, sier hun.


– Prinsipp stopper forhandlinger
– Roche har hevdet overfor oss at de har gitt et tilbud for å imøtekomme de helseøkonomiske kravene. Men så har forhandlingene stoppet opp på grunn av et prinsipp. At en ikke skal ha ulik pris på indikasjoner.
Hun peker på at flere pasienter har fått medisinen i ventetiden på at Beslutningsforum skal behandle Legemiddelet.
– Disse pasientene vil nok få legemiddelet behandlingen ut. Men et nei vil bety at nye pasienter ikke vil få legemiddelet. Og det blir feil, sier Hoel.


– Må være pragmatisk
– I en prinsippdiskusjon, dersom en åpner for å bryte prinsippet, så vil en ikke ha et prinsipp lenger?
– Spørsmålet er om det er prinsipper eller menneskeliv som skal telle.
– Går dere legemiddelselskapets ærend?
– Nei det mener ikke jeg vi gjør her. I utgangspunktet mener jeg det bør være en lik pris for hver diagnose. Men jeg ser det pragmatiske her, vi må jobbe for medlemmene våre, dem som har fått en dødsdom. Det er det viktigste, fastslår Hoel.


Fikk ikke oppdrag
Legemiddelverket (SLV) sier til Dagens Medisin at de ikke har fått et oppdrag fra LIS på å vurdere andre priser enn LIS-pris for legemidlet på alle indikasjoner. Dersom de skal gjøre en revurdering av prisen så må de få oppdrag av LIS om å gjøre dette, opplyser SLV.
– Kunne dere vurdert prisen som er indikasjonsspesifikk i deres vurdering av bevacizumab?

– Ja, det kunne vi teknisk sett. Bestillerforum har bestemt at det ikke skal være ulike priser for samme legemiddel. Dermed er det LIS på vegne av RHFene som ikke har godtatt foreslåtte rabattstruktur. Når de ikke har godtatt denne har de derfor valgt å ikke gå videre til oss for å gjøre nye beregninger sier Kristin Svanqvist, seksjonssjef i Legemiddelverket.


Tar ikke hensyn til avtalestruktur
– Vi tar ikke hensyn til strukturen som ligger bak rabattavtalen. Det er det forhandlingsparten som må ta stilling til, sier Svanqvist.
 
Seksjonssjefen påpeker at legemidlet ikke har blitt metodevurdert til flere av de andre indikasjonene det brukes for i dag.
– Vi har ikke metodevurdert Avastin på de store kreftgruppene som det brukes til å behandle, så vi vet strengt ikke om det er kostnadseffektivt til dagens pris, slik det brukes i dag.

 
Roche: Redd pasientene mister tilbudet
Line Walen i Roche er uenig med SLV i at ikke legemiddelet er metodevurdert, og påpeker at det eksisterer vurderinger av legemiddelet for behandling av ovariekreft og kolorektalkreft.

– Kunnskapssenterets rapport om kolorektalkreft er fra 2007, da betalingsviljen var lavere enn i dag (rundt kr. 500 000). Kunnskapssenteret har beregnet at kostnad per QALY var på mellom 549 000 og 668 000. Disse kostnadene ville antagelig blitt akseptert i dag, mener Walen.
Hun fremholder også at legemiddelet allerede er i bruk ved norske sykehus for behandling av livmorhalskreft.
– Myndighetene har konkludert med at det er nødvendig med en rabatt for at Avastin skal være kostnadseffektiv ved livmorhalskreft. Roche har derfor tilbudt den rabatten som er nødvendig for at Avastin fortsatt kan brukes for denne indikasjonen. Det ser imidlertid ut til at myndighetene ikke vil ta tilbudet i betraktning, skriver Walen i en e-post til Dagens Medisin.
– Vi er derfor bekymret for at Beslutningsforum på mandag kan komme til å fjerne Avastin som behandlingstilbud for pasienter med livmorhalskreft.


– Tilbyr rabatten som skal til
– Hvorfor gir dere indikasjonsspesifikke pristilbud når dere vet at det tidligere ikke har blitt godkjent?

– De helseøkonomiske vurderingene myndighetene har gjort i denne saken handler om indikasjonen livmorhalskreft. Vi tilbyr den rabatten som skal til for å gjøre Avastin kostnadseffektiv ved livmorhalskreft. Dette er det kronebeløpet som gir den nødvendige innsparingen myndighetene viser til. Rabatten gis som en vanlig flat rabatt, og gir ingen ekstra administrasjon, så vi ser ingen grunn til at tilbudet ikke kan aksepteres, sier Walen.


– Naturlig med indikasjonspris
– Dersom dere har gitt en så mye bedre pris for denne indikasjonen, hvorfor kan dere ikke gi den samme prisen til andre indikasjoner?
– De helseøkonomiske vurderingene myndighetene har gjort i denne saken handler om indikasjonen livmorhalskreft. Rabatten er dermed knyttet til indikasjonen livmorhalskreft, basert på myndighetenes eget fokus. Det er derfor naturlig at rabatten gis på dette grunnlaget, mener Walen.

 
Ønsker mer fleksibilitet
Walen legger til at Roche i fremtiden ønsker mer fleksible prisløsninger som gjør at leverandører kan tilby rabatter som møter myndighetenes krav til kostnadseffektivitet ved ulike indikasjoner.  
– Vi mener at indikasjonsbasert prising kan bidra til at norske myndigheter kan si ja til flere kostnadseffektive behandlinger. Derfor er vi også glade for at Beslutningsforum har på sin agenda å diskutere «Prinsipp om lik pris på legemidler som brukes på ulike indikasjoner».

Powered by Labrador CMS