GLEDELIG: Administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen mener bevilgningen til Medisinstart er gledelig nytt. Foto: Anette Andresen
GLEDELIG: Administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen mener bevilgningen til Medisinstart er gledelig nytt. Foto: Anette Andresen

Regjeringen sier ja til Medisinstart

Apotekene får fire millioner til å tilby oppstartsveiledning til hjerte- og karpasienter fra neste år.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I statsbudsjettet for 2018 sier regjeringen ja til at apotekene får offentlig finansiering for å tilby veiledningssamtaler til pasienter med kronisk hjerte- og karsykdom som begynner på ny legemiddelbehandling.

– Dette er veldig gledelig for både pasientene og apotek. Med forslaget om å bevilge penger til Medisinstart viser regjeringen at den tar på alvor de utfordringene pasienter kan ha med legemiddelbruken sin. Samtidig viser regjeringen at den vil satse på apotekene som en lavterskel helsetjeneste der folk er, kommenterer administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen overfor Dagens Medisin:

– Vi oppfatter dette som en veldig god start på å ta i bruk den kompetansen som finnes i apotekene. Med Medisinstart og Inhalasjonsveiledning får store pasientgrupper gode veiledningstilbud i apotek som de tidligere ikke har hatt.

Dette er apotektjenestene Oppstartsveiledning, også kalt Medisinstart, går ut på at kronikere som påbegynner legemiddelbehandling mot hjerte- og karsykdommer får tilbud om veiledningssamtaler med farmasøyt i apotek. Apotekforeningens Medisinstart-studie konkluderte med at etterlevelsen var signifikant høyere blant dem som fikk veiledningssamtaler enn i kontrollgruppen. Inhalasjonsveiledning går ut på at kols- og astmapasienter får tilbud om veiledning i riktig inhalatorteknikk i apoteket. Tjenesten er basert på erfaringer fra Danmark. Det er også gjennomført en registerstudie med norske data, etter at tjenesten ble lansert som prøveordning i fjor vår. I Legemiddelmeldingen gikk regjeringen inn for å innføre begge tjenestene.

450 kroner per pasient
I budsjettet er det satt av fire millioner kroner for å gjennomføre ordningen, og det er bestemt at apotekene får betalt 450 kroner for tre veiledningssamtaler per pasient. Tjenesten skal tilbys pasienter som skal starte opp på blodfortynnende, blodtrykksenkende eller kolesterolsenkende legemidler.

I vår anbefalte Helsedirektoratet at tjenesten kun skulle tilbys etter rekvirering fra pasientens lege, og at den skulle forbeholdes pasienter som antas å ha utfordringer med etterlevelsen. Betingelsen om legehenvisning ble møtt med kritikk av både Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening, som fryktet at tjenesten dermed ville få lite omfang.

I budsjettet bekrefter imidlertid regjeringen at veiledningssamtalene kun skal gis etter rekvirering fra pasientens lege, til pasienter som antas å ha problemer med etterlevelsen. Regjeringen forutsetter videre at alle landets apotek kan tilby tjenesten, og at det er apotekene selv som skal bekoste den nødvendige opplæringen for de ansatte. Apotekene skal dessuten dokumentere overfor pasientens lege at det er gjennomført oppstartsveiledning.

Ikke klar i januar
Regjeringen opplyser at Medisinstart ikke forventes å starte opp fra januar 2018, «fordi apotekene trenger tid til opplæring og legene må bli kjent med tjenesten slik at de kan bestille tjenesten til aktuelle pasienter».

– Spørsmål knyttet til den praktiske gjennomføringen av Medisinstart, og når vi kan komme i gang i apotekene må vi komme tilbake til, sier Lund.

Regjeringen viderefører også bevilgningen fra i fjor, på fem millioner kroner til inhalasjonsveiledning for pasienter med astma og kols.

Powered by Labrador CMS