Anskaffelsen av Helspelattformen i Helse Midt-Norge har pågått i flere år. Planen er at den skal tas i bruk i 2021. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Har tildelt milliardkontrakt i Helse-Midt

Det amerikanske selskapet Epic Systems Corporation er som ventet tildelt kontrakten om Helseplattformen, som er verdt 2,7 miliarder.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Helseplattformen i Helse Midt-Norge skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og 84 kommuner, inkludert alle fastlegene, i hele Midt-Norge.

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok fredag å tildele kontrakten om anskaffelsen til amerikanske Epic.

Anbudsprosessen har pågått i flere år.

Epic «vant» anbudet etter at selskapet Cerner trakk seg helt i innspurten av anbudskonkurransen, i juni i fjor.

Cerner uttalte da at ønskene fra Helseplattformen ikke var forenlige med deres forretningsmodell.

– Slik dialogen utviklet seg ble det klart at Helseplattformen ønsket løsninger som er veldig skreddersydde for regionen og kommunene. Dette var ikke forenlig med vår forretningsmodell, fordi vi tror på å bygge et økosystem der vi integrerer norske løsninger som svarer på spesifikke norske behov. Vi mente dermed at det riktige var å trekke oss, sa kommunikasjonsdirektør for amerikanske Cerner, Hans Jacob Moe, til Dagens medisin.

Helseplattformen tilbakeviste at Cernes uttrekking ville gjøre det vanskeligere å stille krav til leverandøren.

Styret får lagt fram en ny sak på neste styremøte i mars, etter en karensperiode, der de inviteres til å gi fullmakt til signering av kontrakten med Epic.

Planen er å gå «live» med Helseplattformen i 2021.

Da konkurransen ble utlyst ble øvre ramme for kontraktsverdi satt til 2,7 milliarder kroner (eks.mva.). Det er summen av lisenser, leverandørens tjenester og ti års vedlikehold. Ifølge Torbjørg Vanvik i Helseplattformen er dette tilbudet godt innenfor denne rammen.
Kritikk i Danmark
Det er det samme selskapet, Epic, som har stått bak innføringen av den danske «Sundhedsplatformen».

Sundhedsplatformen er et IT-system til 2,8 milliarder danske kroner som er ment å skulle erstatte opp mot 30 IT-systemer på samtlige sykehus i to danske regioner.

I Danmark diskuterer politikerne nå å skrote hele systemet, etter at kritikken har haglet siden systemet ble rullet ut.

Etablerer Helseplattformen AS

Helse Midt-styret vedtok også å etablere et eget aksjeselskap, Helseplattformen AS.
Selskapet skal forvalte avtalen med leverandøren og ivareta felles aktiviteter i forbindelse med innføring og videre avtaleforvaltning.

I anskaffelsesfasen har Helseplattformen vært organisert som et program med flere delprosjekter. Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune har stått som eiere.

Trondheim kommune har fortsatt ikke endelig avklart sin utløsing av opsjon på journalløsningen, derfor stifter det regionale helseforetaket selskapet alene, men dette kan endres etter hvert, ifølge Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS