Kreftlege Halvdan Sørbye leder Ekspertpanelet, og holdt innlegg på Dagens Medisins fagseminar om kreft torsdag ettermiddag. Foto: Vidar Sandnes

– Altfor få aktuelle studier for pasienter i Norge

Ekspertpanelets leder Halfdan Sørbye er bekymret over det lave antallet studier som er tilgjengelige for norske pasienter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

OSLO/RADIUMHOSPITALET: (Dagens Medisin): Onkolog Halfdan Sørbye ved Haukeland universitetssjukehus leder Ekspertpanelet.
Har vurdert 54 saker
Dette ble opprettet i fjor, og skal bistå pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med en ny vurdering av sine behandlingsmuligheter for etablert eller utprøvende behandling i Norge eller utlandet.

Sørbye innledet på Dagens Medisins seminar om kreft torsdag, og fortalte at Ekspertpanelet har vurdert 54 saker siden det ble opprettet 1.november i 2018. Alle sakene gjelder kreft, foruten en.

I 21 saker ga panelet råd om at pasienten ikke skulle ha ytterligere behandling. I 19 saker ga de råd om ytterligere behandling, og i to av disse sakene ble rådet ikke fulgt.

I to saker ble det gitt råd om at pasienten skulle delta i kliniske studier i Norge, i tre saker råd om å delta i studier i utlandet.

Selv om Ekspertpanelet har henvist pasienter til å delta i studier i andre land, er det ikke sikkert det aktuelle landet godtar at norske pasienter får bli med, fortalte Sørbye.

– Det er rystende hvor få aktuelle studier som er tilgjengelig for pasienter i Norge, sa han.
– I begge tilfellene der vi har forsøkt ideen om å sende norske pasienter ut i Europa for å delta i studier, har vi fått avslag fra staten i de aktuelle landene, med beskjed om at de ikke ønsket norske pasienter i disse studiene.

– Vi må ha en veldig aktiv handlingsplan for flere studier i Norge. Når vi planlegger en studie, så må vi passe på å planlegge for alle land i Norden.

Jonas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk, slutter seg til Sørbyes beskrivelser av utfordringene med kliniske studier, og peker særlig på at infrastrukturen ikke ligger til rette for dem som ønsker å forske:

– Vi har ikke infrastruktur. Legene som ønsker å gjøre dette, ber om studiesykepleier, koordinator og tid til å gjøre dette. Det er små grep som skal til, sa Einarsson.

De fleste pasientene som henvises til Ekspertpanelet kommer fra Helse Vest Vest og Helse Sør Øst, noe Ekspertpanelet ikke helt vet årsaken til nå.

– Kanskje vil dette jevne seg ut etter hvert, sa Sørbye.

Må følge vedtak i Beslutningsforum
I mandatet som ekspertene har fått fra de regionale helseforetakene og Helse- og omsorgsdepartementet, heter det at Ekspertpanelet er forpliktet til å følge vedtakene i Beslutningsforum.
Når Beslutningsforum har sagt nei til å innføre et legemiddel, kan ekspertene altså ikke anbefale denne behandlingen til pasienten. De kan heller ikke tilrå behandling som er til vurdering hos Beslutningsforum, men der forumet ennå ikke har konkludert.

  • Det er opp til behandlingsansvarlig lege og helseforetaket, i samråd med pasienten å avgjøre om behandlingsrådet skal følges. Et råd om behandling fra Ekspertpanelet medfører ikke noen rettighet til å motta en slik behandling.
  • Det er helseforetaket som har ansvaret for å gjennomføre rådet og må betale for behandlingen, også ved deltakelse av studier i utlandet.
  • Det følger ikke med noen finansiering av kostnadene til behandlingen som Ekspertpanelet anbefaler.

Ekspertpanelet har bedt de regionale helseforetakene svare på spørsmålet om kostnader, og mener pasientene må få vite om de får kostnadene dekket av det offentlige dersom de har effekt av et legemiddel.

I Norge dekker ikke de regionale helseforetakene såkalt «off label»-behandling, det vil si bruk av et legemiddel til en annen indikasjon enn det som er godkjente indikasjoner for legemiddelet.

Powered by Labrador CMS