Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)  har besluttet at det skal byges nytt sykehus i Moelv i Ringsaker. Foto: Vidar Sandnes

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)  har besluttet at det skal byges nytt sykehus i Moelv i Ringsaker.

Foto: Vidar Sandnes

Hovedsykehuset i Innlandet legges til Moelv

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har tatt en beslutning i den langvarige sykehusstriden.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Hovedsykehuset i Innlandet legges på Moelv, skriver blant andre NRK Innlandet.

I en pressemelding viser helseminister Bent Høie (H) til at debatten og utredninger av struktur og lokalisering av sykehusene i Innlandet har pågått i snart to tiår.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har kommet dit at foretaksmøtet kunne beslutte hvordan befolkningen i Innlandet skal få et godt og framtidsrettet spesialisthelsetjenestetilbud, sier Høie.

Beslutningen følger vedtakene fra Sykehuset Innlandet og moderforetaket Helse Sør-Øst, som sier at Mjøssykehus med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, lokaliseres til Moelv.

Hamar og Gjøvik som er de største byene i fylket, mister sykehusene sine.

Sanderud psykiatriske sjukehus i Stange og Reinsvoll psykiatriske sykehus i Vestre Toten legges ned.

Lillehammer beholder akuttsykehus, og Elverum får det mindre, elektive sykehuset, og også ny luftambulanse.

– Akuttsykehuset på Lillehammer vil ha et opptaksområde som vil gi et godt grunnlag for et fullverdig akuttsykehus med kirurgiske og medisinske akuttfunksjoner, samt et fødetilbud. Pasientene vil få det meste av akuttbehandlingen de trenger i Lillehammer, og gjennom telemedisinske løsninger vil det gis behandling under veiledning fra spesialavdelingene på Mjøssykehuset. Dersom det er behov for at en pasient må til Mjøssykehuset for videre behandling er veien heller ikke så lang, sier Høie.

Powered by Labrador CMS