MIDDALLERGI: Helsedirektoratet vil avvikle støtte til spesielle dyne- og putetrekk ved middallergi. Foto: Colourbox

Vil avvikle putetrekk-støtte ved middallergi

– Det er sprikende dokumentasjon om hvorvidt bruk av spesielle dyne-og putetrekk ved middallergi har effekt, mener Helsedirektoratet (Hdir).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

De foreslår  å avvikle ordningen med støtte til slikt trekk.
– Ikke nødvendig helsehjelp
– Ettersom det foreligger lite effektdokumentasjon vil det være vanskelig å se på bruken av madrass- og puteovertrekk som nødvendig helsehjelp, mener Hdir.

 Ifølge Hdir er slike overtrekk det eneste tiltaket som det gis stønad til av offentlige midler, når det gjelder tiltak ved middallergi.

– Disse produktene ansees ikke først og fremst som et offentlig ansvar å dekke, skriver de.
Lufte og støvsuge
Hdir mener det tillegger den enkelte bruker på lik linje med andre tiltak, å minimere eksponeringen for midd, som blant annet sentralstøvsuger, vasking/frysing/lufting av sengetøy, god ventilasjon og temperaturkontroll, skriver Hdir i forslaget.

 Det er i rundskrivet til Folketrygdloven § 5-22 at det fremgår at det kan ytes et engangsbidrag til ett madrassovertrekk opptil 1 324 kroner og ett puteovertrekk opptil 264 kroner til barn opptil 16 år ved middallergi.

 Ifølge Hdir har Legerådet til Norges Astma- og Allergiforbund valgt å opprettholde sin anbefaling om bruk av slikt trekk.  

Forekomsten av middallergi er anslått til 14 % i Norge, mens det kun var 308 søknader om bidrag til madrass- og/eller puteovertrekk i 2013.
"I så måte bidrar bidragsordningen til sosial skjevhet i behandlingstilbudet, ettersom den kun vil representere et gode for de som kjenner til ordningen og har råd til å legge ut for produktene i påvente av saksbehandling hos HELFO", mener Hdir.

 –Ikke i samsvar med Folketrygdens formål
– Videre er Helsedirektoratet av den oppfatning at en videreføring av bidrag til madrass- og puteovertrekk ikke er i samsvar med folketrygdens formål; å kompensere for medlemmers «nødvendige utgifter», skriver de.

 En eventuell avvikling vil føre til en innsparing på 0,5 millioner kroner årlig.
  – Det er mulig at enkelte som ikke lenger kan få bidrag vil behandles medikamentelt istedenfor, noe som da vil føre til økte utgifter etter blåreseptforskriften § 2, skriver de.

Kunnskapsoppsummering
Hdir startet å utarbeide forslaget i mars i fjor, og nå er det kommet Helse- og omsorgsdepartementet i hende.

 Helsedirektoratet skriver at de ikke gjort en gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon på området, men at de allikevel vil nevne konklusjonen en kunnskapssopsummering av Cochrane, i 2010:

“Chemical and physical methods aimed at reducing exposure to house dust mite allergens cannot be recommended. It is doubtful whether further studies, similar to the ones in our review, are worthwhile.”
Les abstract her

Powered by Labrador CMS