STOR TILSLUTNING: – Det er i alt 4700 fastleger i Norge, så dette gir et klart signal om at mange deler våre tanker, sier fastlege Tor Magne Johnsen (t.v.) leder for det såkalte Trønderopprøret. Her sammen med «trønderlege» Børge Norberg på Nidaroskongressen i høst. Foto: Lasse Moe Foto:

Har 2000 fastlege-underskrifter til helseministeren

Nær halvparten av landets fastleger har hittil gitt sin tilslutning til at noe må gjøres for at ikke fastlegeordningen skal bukke under. I dag møter Trønderopprøret helseministeren.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Torsdag ettermiddag møter helseminister Bent Høie fastleger fra det såkalte «Trønderopprøret».

Dette er en gruppe fastleger som også er NTNU-lektorer, og som jobbet for å analysere hvorfor det er vanskelig å rekruttere fastleger og hvorfor fastlegene opplever en stadig økende arbeidsmengde og mindre tid til hver pasient.

Trønderlegene har igangsatt en underskriftskampanje blant fastlegene, og så langt har de fått 2000 underskrifter, som utgjør 43 prosent av alle fastlegene.

Pågående kampanje
Leder av Trønderopprøret er fastlege og NTNU-lektor Tor Magne Johnsen.

– Vi ønsket å danne oss et bilde av om fastleger i Norge deler vår opplevelse av situasjonen for fastlegene. Derfor satt vi i gang en uformell underskriftskampanje med utspring i en lukket facebookgruppe for fastleger.

–Kampanjen er fremdeles pågående, men jungeltelegrafen har bidratt til at vi i dag har underskrifter fra 2000 leger som mener fastlegeordningen må moderniseres. Det er i alt 4700 fastleger i Norge, så dette gir et klart signal om at mange deler våre tanker, sier Tor Magne Johnsen til Dagens Medisin.

Iverksette tiltak
– Hva er det legene har underskrevet på?

– Vi mener det må iverksettes tiltak for sikre rekrutteringen og for å forhindre frafall. Vi mener dette har førsteprioritet i fastlegeordningen nå. I utgangspunktet skriver fastlegene under på at vi må ha en endring slik at vi får muligheter for og rammer til å ha færre pasienter for å få mer tid til hver pasient og til pasientrelaterte oppgaver – og dermed kan utføre arbeidet vårt som fastleger med bedre kvalitet, svarer Johnsen.

Det andre punktet de 2000 fastlegene har gitt sin tilslutning til er en revidering av rammevilkårene.

– Finansieringsmodellen må revideres slik at den gir en langt bedre basisfinansiering enn i dag. Vi ønsker at de reelle utgiftene ved å drive legekontor skal dekkes og at skal ha økonomisk trygghet ved blant annet sykdom, barns sykdom og kursdeltakelse. Til dette mener vi det trengs et betydelig løft med friske midler inn i fastlegeordningen.

Kamp for det som er bra
– Hvilke forventninger har dere til møtet med statsråden i dag?

– Vi ønsker en konstruktiv dialog og få muligheten til å informere helseministeren om hva vi synes er utfordringene ved dagens fastlegeordning. Vi ønsker samtidig fremme vår kamp for alt som er bra ved ordningen og hva som må moderniseres for at den skal være bærekraftig, sier Tor Magne Johnsen.

Berømmer engasjementet
Leder av Allmennlegeforeningen (AF), Tom Ole Øren, er glad for engasjementet fra fastlegene.

– Det er viktig at det fortsatt er et godt engasjement fra medlemmene våre. Og mange kolleger, også utenfor Trønderopprøret, er aktive. Vi stiller oss bak Trønderlegenes bekymring for arbeidsbelastningen, men vi må ha mer dokumentasjon og faktagrunnlag før vi konkluderer hvilken finansieringsmodell AF vil anbefale for våre medlemmer – og det skal vi nå utrede nærmere, sier Øren.

Han legger til at Allmennlegeforeningen er opptatt av at fastlegene skal trekke lasset sammen, og at foreningen er opptatt av dokumentasjon.

– Vi ønsker å ha et solid faktagrunnlag for diskusjoner og forhandlinger med politikerne. Dette jobber vi med nå. Blant annet har AF vedtatt å øremerke økonomiske midler til en ekstern økonomisk analyse av utviklingen i driftskostnader og eventuelt inntekter i forhold til basistilskuddet, forteller Øren og legger til:

– Fastlegeordningen er et av Legeforeningens viktigste satsningsområder de neste to årene. Dette vil AF sine representanter i sentralstyret følge nøye opp. Vi skal sammen med sekretariatet i Legeforeningen reise rundt og delta i møter med flere av lokalforeningene og diskutere våre felles utfordringer.

Powered by Labrador CMS