SKATTEPENGER. Jeg forstår Karita Bekkemellems innlegg slik at vi kan forvente hennes og NHOs bidrag til å tilrettelegge for ryddige og rimelige samarbeidsavtaler og samarbeidsformer mellom offentlig og privat sektor som sikrer at alle skattepenger vil komme pasientene til gode, skriver Werner Christie. Illustrasjonsfoto: NTB/Shutterstock
SKATTEPENGER. Jeg forstår Karita Bekkemellems innlegg slik at vi kan forvente hennes og NHOs bidrag til å tilrettelegge for ryddige og rimelige samarbeidsavtaler og samarbeidsformer mellom offentlig og privat sektor som sikrer at alle skattepenger vil komme pasientene til gode, skriver Werner Christie. Illustrasjonsfoto: NTB/Shutterstock

Pasientene eller pengene i fokus?

Vi har sett eksempler der skattebetalernes investeringer i helse eller velferdsformål blir brukt til privat finansiell spekulasjon, og der gevinsten endog har blitt unndratt skatt i Norge ved at investorene flytter utenlands.

Publisert
Werner Christie
Werner Christie

Karita Bekkemellem, direktør i NHO Geneo, har i DM et tilsvar til min artikkel i kommunehelsepanelet:  «Hvem bør levere våre helse og velferdstjenester».

Hun etterlyser «pasientfokus» og hevder at jeg «snakker ned privat sektor» og «gir inntrykk av at private aktører utelukkende er drevet av profitt-motiv.» Det er ikke riktig. Den oppmerksomme leser vil ha fått med seg at jeg tvert imot fastslår at offentlig sektor ofte kjøper tjenester fra private, og at «der dette er basert på grundige avtaler og rimelige avanser og avkastning er dette som regel uproblematisk». Jeg har selv representert både kjøper- og tilbydersiden i slike ryddige avtaler i en rekke sammenhenger. Det er både nyttig og nødvendig at offentlig og privat sektor samarbeider om å levere de tjenester de på hver sin side er best kvalifisert til å levere. Men da er det også avgjørende at nasjonale mål og prioriteringer blir fulgt, og offentlige midler blir effektivt brukt med fokus på pasienters og klienters behov og interesser.

Mitt hovedanliggende med artikkelen er nettopp dette pasientfokuset Bekkemellem selv og den økonomiske ekspertise jeg siterer etterlyser, nemlig at det må være pasientenes interesser som må være det helt dominerende premissgrunnlaget i slike avtaler og partnerskap. Det er gledelig og forventet at vi tilsynelatende er enige om dette! Vi har likevel dessverre sett flere eksempler på det motsatte, som er grundig omtalt og godt dokumentert i riksmedier de senere årene, og som det er viktig å ikke stikke under en stol. Vi har sett eksempler der skattebetalernes investeringer i helse eller velferdsformål blir brukt til privat finansiell spekulasjon, og der gevinsten endog har blitt unndratt skatt i Norge ved at investorene flytter utenlands.

Jeg forstår Bekkemellems innlegg slik at vi nå kan forvente NHOs og Bekkemellems reaksjoner i tilfelle dette skulle vise seg å gjenta seg. Jeg forstår også hennes innlegg slik at vi kan forvente hennes og NHOs bidrag til å tilrettelegge for ryddige og rimelige samarbeidsavtaler og samarbeidsformer mellom offentlig og privat sektor som sikrer at alle skattepenger vil komme pasientene til gode. Det er viktig og verdifullt i den prosessen en del kommuner nå skal inn i. Da er det også viktig at man på begge sider er åpne og omforent om hvilke spesifikke premisser og konkrete insentiver samarbeidet bør bygge på, slik at det, slik vi er enige om, er pasientenes interesser som blir det definerende fokuset for samarbeidet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS