PASSERT PLANLAGT TID: 16, 9 prosent av de ventende pasientene ved Nordlandssykehuset i Bodø har passert tentativ tid ved utgangen av november 2020.

Foto: Per Corneliussen

9999 pasientkontakter på den interne ventelisten

Ved Nordlandssykehuset har 9999 pasientkontakter passert tentativ tid ved utgangen av november.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det kommer frem i virksomhetsrapporten for november,  som ble lagt frem for styret i Nordlandssykehuset tirsdag.

  • Saken er oppdatert: 9999 gjenspeiler antallet pasientkontakter. Én pasient kan ha flere kontakter. 

16, 9 prosent av de planlagte kontaktene ved Nordlandssykehuset i Bodø har passert tentativ tid (passert planlagt tid) ved utgangen av november 2020. Til sammenligning var andelen over 20 prosent ved utgangen av mars.

Passert tentativ tid reflekterer pasientavtaler som ikke er gjennomført innen den tiden sykehuset har vurdert å være medisinsk forsvarlig.

Lungesykdommer dominerer
Det er pasienter med lungesykdommer som utgjør den største andelen pasientkontaktene som har passert tentativ tid. De 1009 ventende utgjør 38 prosent av det totale antallet.

1222 av pasientkontaktene gjelder undersøkelse for øyesykdommer. Mens 1773 gjelder undersøkelse hos spesialist innen øre-nese-hals. Innen revmatologi er det 889 pasientkontakter som fortsatt venter.

Setter inn tiltak
 – Vi jobber spesielt inn mot disse fagområdene, og både rekruttering og vikarbruk er virkemidler som skal anvendes for å klare å hente inn etterslepet, sier Paul Martin Strand, som er administrerende direktør.  

Andelen kontakter som har passert tentativ tid er redusert fra mai til oktober, men går litt opp igjen i november.

Han er likevel fornøyd med at andelen er lavere enn den har vært tidligere i år.

På rett vei
Også innen fristbrudd er det lungepasienter som dominerer. Men Nordlandssykehuset har også fristbrudd innen øre-nese-hals, ortopedi, psykisk helsevern for voksne og fordøyelsessykdommer. 

– Antall fristbrudd, både for avviklede og for ventende, økte betydelig i hele foretaket i starten av pandemien. Disse er redusert betydelig fra utgangen av mai, hvor antallet var 1727, til utgangen av november, hvor antallet er 560, heter det i styrepapirene.

Ventetid for avviklede pasienter behandlet ved Nordlandssykehuset var i gjennomsnitt 74 dager i november, noe som er en reduksjon fra oktober.

Powered by Labrador CMS