Trusler skremmer bort ME-forskere

Norske ME-forskere har trukket seg fra forskningen og den offentlige ME-debatten på grunn av trusler fra personer som gjør seg til talspersoner for pasienter med denne sykdommen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Det opplyser spesialist i allmennmedisin og fastlege i Tromsø, Signe Nome Thorvaldsen.

– To norske forskere har trukket seg fra ME-forskningen og den offentlige debatten om dette av samme grunn som Landmark, sier Thorvaldsen til Dagens Medisin.

Vitne til at Landmark mottok trusler
Tirsdag bekreftet Live Landmark overfor Dagens Medisin at hun har mottatt trusler og hatbrev etter å ha deltatt i offentlig debatt om ME.

Thorvaldsen bekrefter at hun personlig opplevde at instruktør i Lightning Process (LP), Live Landmark, under en konferanse mottok trusler som hadde til hensikt å få henne til å trekke seg som foredragsholder.

– Jeg kan bekrefte at Live Landmark har blitt utsatt for hets og hat og et ublidt møte med folk som har truet henne, forteller Thorvaldsen.

Forsker bekrefter å ha blitt truet
Dagens Medisin er også kjent med at en ME-forsker er blitt presset ut av forskningsfeltet sitt. Forskeren, som ønsker å være anonym, uttaler til Dagens Medisin:

– Jeg bekrefter at jeg som ME-forsker har mottatt trusselbrev som ledet til politianmeldelse, og at jeg har vært utsatt for usaklig hets, uriktige karakteristikker om mine ME-standpunkter samt personangrep på åpne internettblogger. Dette er viktige grunner til at jeg nå konsentrerer meg om helt andre forskningsfelt.

Til Dagens Medisin forteller Signe Nome Thorvaldsen også om en fremtredende engelsk ME-forskere, en lege, som har trukket seg fra dette fagfeltet på grunn av trusler fra personer som ikke likte av ME ble satt i sammenheng med psyken.

– Ikke alle liker den tverrfaglige tilnærmingen
– Hvordan forklarer du det tøffe ME-klimaet?

– Det er ikke alle som liker at det forskes på en tverrfaglig tilnærming til denne sykdommen, slik som for eksempel kognitiv terapi og Lightning Process, men snarere sverger til en biologisk forklaring. Man vet nå at kognitiv terapi hjelper like godt som den biologiske behandlingen med for eksempel rituximab, som det nå forskes på ved Haukeland universitetssjukehus.

Thorvaldsen forteller at frontene går mellom nettopp den biologiske og tverrfaglige tilnærmingen.

– Det er helt sammenlignbare resultater mellom den biologiske og den tverrfaglige tilnærmingen. Begge strategier har samme effekt på lidelsen, de reduserer fatique like godt og de bidrar på samme måte til at pasientene igjen blir sosialt aktive og kommer tilbake til arbeidslivet, sier Thorvaldsen videre til Dagens Medisin.

Opptatt av alle forklaringer
Signe Nome Thorvaldsen er en del av et uformelt nettverk av leger som ble startet etter en ME-konferanse i 2010. Felles for dem er at de ikke binder seg opp mot den ene eller andre forklaringen om hva ME skyldes, enten det har en biologisk og/eller en sammensatt forklaring.

På grunn av nettopp en slik holdning, ble Thorvaldsen og en annen lege meldt inn for Legeforeningens etiske råd av personer som sverger til en biologisk forklaring.

– Har dette gitt seg andre utslag?

– Norske forskere har fått avslag på søknad om forskningsmidler, på grunn av negative merknader mot en tverrfaglig tilnærming fra brukerorganisasjoner, svarer Signe Nome Thorvaldsen.

Powered by Labrador CMS