Jan Ivar Nygårdsvold Ingebrigtsen er direktør for markedstilgang i Melanor. Han mener vi har en lang vei å gå hvis medtek skal bli en norsk eksportsuksess.
Jan Ivar Nygårdsvold Ingebrigtsen er direktør for markedstilgang i Melanor. Han mener vi har en lang vei å gå hvis medtek skal bli en norsk eksportsuksess.

Medtek-eksport: Det haster å få plass en nasjonal strategi

Europa er et lokomotiv i utviklingen av nytt medisinsk utstyr. Norge henger ikke med i utviklingen.

Publisert

«HELSENÆRING VALGT som neste nasjonale eksportfremmesatsing» annonserte næringsministeren og helse- og omsorgsministeren samstemt i starten av juni. For helsenæringen er dette utvilsomt en veldig god nyhet, men for deler av helsenæringen er det en svært lang vei å gå før tiltaket kan komme til nytte.

Medisinsk utstyrsindustri er en vesentlig del av helsenæringen og leverer et svært bredt spekter av medisinsk teknologiske løsninger, i dagligtale gjerne omtalt som «medtek». Dette være seg alt fra sprøyter, bandasjer, implanterbare pacemakere, programvarer til mobilapper.

HURTIG UTVIKLING: Utviklingen innen medisinsk utstyr går svært hurtig, og Europa er å anse som et lokomotiv i utviklingen av nytt medisinsk utstyr. Markedet for medtek er globalt og løsninger bør ha som målsetning å nå store deler av eller hele verdensmarkedet.

I 2021 hadde Norge et handelsunderskudd med utlandet på €990 mill på området medtek. Til sammenligning hadde Finland et overskutt på €673 mill (MedTech Europe Facts & figures). Potensialet for eksport kan som sådan være stort, men tallene speiler også at Norge i dag har svært lite medtek å eksportere. Det eksisterer noen få hederlige unntak, da i all hovedsak aktører som allerede har solid fotfeste internasjonalt. For å nå ut til internasjonale markeder er det avgjørende at man har et solid fotfeste og gode referanser fra hjemmemarkedet.

KONKURRANSEKRAFT: Skal Norge ha medtek å eksportere må det utvikles medtek i Norge. Det holder ikke alene at løsningene er norske, de må også ha internasjonal konkurransekraft. Skal man utvikle internasjonal konkurransekraft må det være tilstedeværelse av alle typer bedrifter, alt fra oppstartsbedrifter og til de største internasjonale aktørene. Næringslivet må samarbeide godt med akademia og krevende kunder, og det må finnes gode opptaksmekanismer for lovende teknologier. Dette er noen av elementene som må på plass.

Skal vi få eksport av medtek må Norge fremstå som et attraktivt marked. Norge utgjør 1% av det europeiske markedet for medtek. Vi investerer lite i medisinsk teknisk utstyr og prisutviklingen for medtek holder ikke på langt nær tritt med den generelle kostnadsutviklingen. Få aktører velger å satse og gå inn i denne type marked.

LÆR AV NORDEN: Å etablere Norge som et attraktivt og kostnadseffektivt marked er komplisert og ikke gjort over natten. Den gode nyheten er at vi ikke behøver å reise langt for å hente kunnskap: vi har nordiske naboer som eksporterer lang mer enn Norge. UK har for ikke lang tid siden lansert sin Medical Technology strategy. Fellesnevneren er gode strategier å jobbe ut ifra.

Medtek kan bidra til å løse mange av de utfordringene vi står overfor og har høy potensiell eksportverdi. Men skal Norge bli en del av den europeiske utviklingen, så haster det med å få på plass en nasjonal strategi for medisinsk utstyr.

Melanor er bransjeorganisasjonen for medtek og lab i Norge. De er en del av NHO Geneo, landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst. Utover dette har innsender ikke oppgitt noen interessekonflikter. 

Powered by Labrador CMS