Forskerne har sett på sykdomsbyrden totalt og har funnet de fem største årsakene til sykdomsbyrde blant menn: kreft, hjerte- og karsykdom, muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser og utilsiktede skader. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Rapport: Menn taper leveår, kvinner har dårligere helse

Mannsutvalgets rapport kaster lys over hvordan sykdom og død rammer menn og kvinner forskjellig. Menn har flere tapte leveår, mens kvinner har dårligere helse.

Publisert

Dette gjelder gjennom hele vårt voksne liv, viser beregninger som inngår i sluttrapporten. Tallene er hentet fra det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet – the Global Burden of Disease Study – GBD. Tallene er hentet fra 2019.

Sykdomsbyrdeberegninger viser hvordan ulike sykdommer, skader og risikofaktorer rammer en befolkning i form av helsetap og dødelighet.

– At menn har flere tapte leveår enn kvinner, er ikke spesielt for Norge, men sees over hele verden. Dette er knyttet til biologiske forskjeller mellom menn og kvinner, men også til forskjeller i risikoatferd og forekomst av risikofaktorer, sier forsker ved Senter for sykdomsbyrde Ingeborg Forthun, som har utarbeidet sykdomsbyrdeberegningene til Mannsutvalget.

Selv om de samme årsakene tar mange liv både blant menn og kvinner, er det likevel klare kjønnsforskjeller, særlig blant unge. Selvskade, vold, ruslidelser og trafikkulykker tar mange flere liv blant menn enn blant kvinner, viser tallene ifølge Folkehelseinstituttet.

Forskerne har sett på sykdomsbyrden totalt og har funnet de fem største årsakene til sykdomsbyrde blant menn: kreft, hjerte- og karsykdom, muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser og utilsiktede skader.

– For kvinner består topp fem av kreft, hjerte- og karsykdom, muskel- og skjelettlidelser, en samlekategori av ikke-smittsomme sykdommer og nevrologiske sykdommer, sier Forthun.

Samlekategorien ikke-smittsomme sykdommer omfatter gynekologiske sykdommer som mange kvinner blir rammet av.

Powered by Labrador CMS