FIRE DAGER: – Vår begrensede erfaring fra Ullevål er at fire dager inkubasjonstid kan stemme, og vi har sannsynligvis sett kortere enn det også, sier Arne Brock Brantsæter, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling og CBRNE-senteret ved Ullevål sykehus. Foto: Skjermbilde

Leger: Smitte kan oppstå før symptomer

Men OUS-lege tror smitte uten symptomer er sjelden: - Betyr sannsynligvis lite for det totale smittepresset i samfunnet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

På Edderkoppen Scene i Oslo avholdes i dag torsdag et fagseminar om covid-19-epidemien for helsepersonell som kommuneoverleger og annet helsepersonell i regi av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Legemiddelverket, og CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus. Dagens Medisin følger seminarert over nett. 

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet kom med oppdateringer om strategi og risikovurdering knyttet til håndteringen av covid-19.

På seminaret viste han blant annet til en modell over den smittsomme perioden.

– Antagelig smitter viruset før symptomene oppstår, sa Aavitsland på seminaret.

Les mer: Tidligere i uken ble det holdt seminar for intensivpersonell

Les mer: Italiensk lege om situasjonen

– Risiko avhengig av virusmengde

Seminaret blir avholdt via streaming istedenfor via fysisk oppmøte, slik det i utgangspunktet var planlagt. Helsepersonell formidler spørsmål via e-post.

På spørsmål om smittefare for andre i et tilfelle hvor det har vært kontakt med en person mer enn 24 timer før vedkommende fikk symptomer, svarte Aavitsland slik:

– Smitterisikoen fra en pasient er nokså avhengig av mengden virus i luftveiene, men også hvilke symptomer en har. Å nyse ut og hoste er det nok en effektiv måte å spre virus, men her er det mye vi ikke vet, sa Aavitsland.

– Foreløpig kan vi ta utgangspunkt i at jo tydeligere luftveissymtomer, jo mer sykdom, sånn er det iallfall med andre luftveissykdommer.

– Fire dagers inkubasjonstid

Arne Brock Brantsæter, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling og CBRNE-senteret ved Ullevål sykehus delte erfaringer med covid-19. Han viste til at det regnes med en tid fra smitte til symptomer oppstår på to til fjorten dager.

– Mange vil har fått med seg at det har vært snakk om lengre inkubasjonstid, men det kan være grunn til å tvile på dette. Tilfellene kan nok skyldes at de er smittet på et senere tidspunkt. De fleste vil smittes innen to uker, noe annet vil være helt ekstraordinært, sa Brantsæter.

Mediantid for inkubasjon er fire dager og 75 prosent smittes innen en uke.

– Vår begrensede erfaring fra Ullevål er at fire dager kan stemme, og vi har sannsynligvis sett kortere enn det også.

20 prosent av tilfellene innleggelse og det vanligste symptomet er feber. Når det gjelder pasienter uten symptomer, er faren liten, mener Brantsæter.

– Noen har fått påvist positiv PCR hos pasienter som ikke har påvist sykdom. Det så vi på cruisebåten i Japan, at flere ikke hadde symptomer, men de fleste pasientene en har fulgt over tid utvikler symptomer, sa overlegen.

– Har vi da personer som er asymtomatiske som ikke har en form for symptomer som kanskje har stor virusmengde i spyttsekret og kan smitte? Det vet vi fortsatt ikke om skjer og i hvilken grad. Det jeg tror, et synspunkt jeg tror mange deler, er at dette sannsynligvis er relativt sjelden og sannsynligvis betyr lite for det totale smittepresset i samfunnet.

Brantsæter viste til at virusmengde i spytt kan være stor, men at det også må spres gjennom hosting eller nysing.

– Om en bare har virus i munnen, betyr det sannsynligvis lite for smittepresset i samfunnet.

Oppdatering 13.03.20: I en risikoanalyse presentert av Folkehelseinstituttet torsdag beskrives planscenarioet FHI anbefaler at helsetjenesten planlegger etter. Blant forutsetningene er en latenstid på fire dager og en smittsom periode på fem dager for covid-19-viruset.

– Vi vet ikke hvor lenge en person kan være smittsom før symptomer, men vi tror at latenstiden kan være en dag kortere enn inkubasjonstiden, altså at en person er smittsom én dag før symptomer. Men de mest smittsomme er de som har ordentlige symptomer med hoste, sier Preben Aavitsland til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS