TIDLIGERE ANSATT: En mannlig lege, tidligere ansatt ved OUS, er dømt for grovt bedrageri overfor to danske sykehus mellom 2007-2013. Illustrasjonsbilde: Vidar Sandnes

Foto:

Tidligere OUS-ansatt fikk skjerpet straff for grovt bedrageri

En mannlig lege, tidligere ansatt ved OUS, er dømt for grovt bedrageri overfor to danske sykehus mellom 2007-2013.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Legen ble i 2020 dømt til fengsel i to år og seks måneder av Københavns Byret. Legen var da ansatt ved kardiologisk avdeling ved OUS.

Danske Dagens Medicin skrev i februar 2020 at dommen ble anket på stedet.

Skjerpet straff
I går, 13. oktober 2021 avsa Østre Landsret dom i straffesaken. Landsretten skjerpet straffen fra fengsel i to år og seks måneder til fengsel i tre år.

Legen skal ha tuklet med blodprøve-kontrakter, der det samlet er sendt 3,7 millioner kroner til et sveitsisk selskap, som aldri utførte prøvene. Ifølge dommen fra Københavns Byret ble det konfiskert 3.778.941,41 danske kroner hos legen.

Ifølge dommen er den del av pengene som er overført fra sykehusene til Sveits, brukt til å kjøpe verdipapirer. Retten fant også å kunne bevise at det var en stråmann som opprettet selskapet i Sveits på vegne av den nå dømte hjertelegen.

Nøye planlagte handlinger
Retten skriver at ved straffeutmålingen i skjerpende retning er det blant annet lagt vekt på den samlede størrelsen på unndratt beløp, at tiltalte har misbrukt sin ledende og betrodde stilling som overlege ved to sykehus, at lovovertredelsene har foregått i mer enn fem år – hvor det er fabrikkert 45 fiktive fakturaer og flere andre dokumenter. Det står også at handlingene har vært nøye planlagt og at tiltalte på systematisk vis har anstrengt seg for å skjule sammenhenger.

Ved dommen i Østre Landsret ble legen, som i dom fra Københavns Byret, inntil videre frakjent retten til å motta, administrere eller på annen måte håndtere offentlige eller private midler beregnet til forskning eller behandling av pasienter. Retten skriver at dette gjelder i forbindelse med virke som lege.

Landsrettens dom var enstemmig.

– Arbeidsforholdet er avsluttet
Legen som er dømt, Kristian Wachtell, var i 2020, da København Byret avsa dom, ansatt ved kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Dagens Medisin har spurt OUS om Wachtell fremdeles er ansatt ved OUS, om OUS er klar over dommen – og om Wachtell har hatt ansvar for forskningsmidler.

Ivar Greiner, spesialrådgiver kommunikasjon ved OUS skriver til Dagens Medisin at arbeidsforholdet er avsluttet, og at arbeidsgiver ikke ønsker å si noe mer om saken.

Powered by Labrador CMS