STREIKEN ER OVER:  Legeforeningen og KS er uenige om hvordan man skal redusere fastlegenes arbeidsbelastning. Marit Hermansen president i Legeforeningen, og Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS. 
  Foto: Arkivfoto

STREIKEN ER OVER:  Legeforeningen og KS er uenige om hvordan man skal redusere fastlegenes arbeidsbelastning. Marit Hermansen president i Legeforeningen, og Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS.

 

Foto: Arkivfoto

Regjeringen griper inn i legestreik – tvungen lønnsnemnd

Søndag grep regjeringen inn i konflikten mellom KS og Legeforeningen med tvungen lønnsnemnd. Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Saken er oppdatert med kommentarer fra arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Dette betyr at streiken, som startet mandag for en uke siden, avsluttes.

- Vi har i løpet av denne streiken tatt ut svært få leger. Dette viser hvor skjørt legevakten er organisert mange steder i landet, sier Legeforeningens president Marit Hermansen i en pressmelding.

Idet streiken ble stanset søndag, var 35 leger tatt ut i streik.

Helsetilsynet har i en rapport vurdert situasjonen i konflikten mellom Legeforeningen og KS slik at det vil oppstå fare for liv og helse ved iverksettelse av opptrappingen mandag morgen, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Ifølge Helsetilsynet berørte den varslede opptrappingen små kommuner med få leger. Denne situasjonen vil umiddelbart påvirke helsetjenesten i de berørte kommunene og det vil oppstå problemer i flere kommuner allerede i løpet av mandagen, het det fra departementet søndag kveld.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim understreker at han er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen. Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning.

Det å stoppe en lovlig arbeidskonflikt er et alvorlig inngrep i det som egentlig er partenes ansvar.

– Men slik situasjonen utviklet seg hadde jeg ikke noe annet valg, sier statsråden.

Ifølge Helsetilsynet var det i en av de berørte kommunene to av tre leger som er tatt ut i streik. Kommunen fikk avslag på søknad om dispensasjon for begge legene.

– Kommunen håndterer øyeblikkelig hjelp på dagtid via de tre legene i deres funksjon som fastleger. De aktuelle legene er tatt ut i streik i alle sine legefunksjoner, det vil si som ansatt fastlege, legevaktslege, tilsynslege og kommuneoverlege. Mandag 2. november er den ene legen, som ikke er tatt ut i streik, fraværende. Det vil derfor ikke være noen leger tilgjengelig i kommunen fra mandag morgen kl. 08.00, heter det fra departementet .

Powered by Labrador CMS