KJEMPER MOT TIDEN: Pasientskadenemnda jobber for å få halvert saksbehandlingstiden. Illustrasjon: Colourbox Foto:
KJEMPER MOT TIDEN: Pasientskadenemnda jobber for å få halvert saksbehandlingstiden. Illustrasjon: Colourbox Foto:

Må vente 22 måneder på behandling av pasientskadesak

Pasienter og pårørende som har fått avslag på søknad om pasientskadeerstatning, må nå vente i gjennomsnitt 22 måneder på å få klagesaken sin behandlet i Pasientskadenemnda.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er den instansen hvor pasienter og pårørende kan søke om erstatning for pasientskade. Ved avslag i NPE kan vedtaket ankes til Pasientskadenemnda.

Fra 1. januar i år ble Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) etablert og er nå sekretariat for blant andre Pasientskadenemnda.

I mai i fjor ble det vedtatt å flytte Pasientskadenemnda fra Oslo til Bergen. Det fikk store konsekvenser for bemanningen.

Fra 12 til 22 måneder
I løpet av høsten i fjor sa mange saksbehandlere og advokater opp, og antallet avviklede saker i 2015 ble redusert med cirka en tredel sammenlignet med året før. Og gjennomsnittlig saksbehandlingstid steg fra cirka 12 måneder til 20 måneder i mai i år.

Nå er den oppe i 22 måneder, ifølge Pasientskadenemnda.

– Dette er en konsekvens av at vi i lengre tid har vært underbemannet. Høyere enn dette kommer ikke saksbehandlingstiden til å bli – vi har iverksatt tiltak for å få ned tiden, sier direktør Rose-Marie Christiansen i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten til Dagens Medisin.

Les sak her om at pasientene må betale prisen for flytting.

Har iverksatt mange tiltak
De mange tiltakene som allerede er iverksatt skal øke kapasiteten.

– Vi har ansatt syv saksbehandlere på pasientskadeområdet i Bergen, og er nå i sluttfasen av en ansettelsesprosess hvor målet er å ansette ytterligere 20 saksbehandlere. Disse kommer på plass i begynnelsen av 2017. Videre øker vi antallet møter i nemnda.

– Vi har fått økt handlingsrom for mer forenklet saksbehandling i de minst kompliserte sakene våre, og vi har også fått noen midlertidig ansatte på plass for å få unna flere saker. Dette er mulig fordi vi fikk 10 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai, og fordi det ligger an til en videreføring av denne budsjettrammen også til neste år.

– Hva regner dere med at saksbehandlingstiden er neste år?

– Målet er å halvere saksbehandlingstiden i løpet av neste år, sammenlignet med hva den er nå, svarer Christiansen.

Ifølge helseklage.no har den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden variert mellom 10 og 14 måneder i årene 2011 til 2015.

– «Normalen» vi har prøvd å holde oss til de siste årene har vært cirka 12 måneder, kommenterer Christiansen.

Powered by Labrador CMS