Hver tredje alvorlige hendelse er selvpåført

Hittil i år er én av tre alvorlige og uforutsette hendelser som er meldt til Statens helsetilsyn en selvpåført hendelse.

Publisert

I perioden 1. januar til 6. mai i år mottok Undersøkelsesenheten ved Statens helsetilsyn 122 varsler om alvorlige hendelser.
Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.
Den største kategorien av hendelser, som utgjorde en tredel av alle varsler, var selvpåførte skader, som selvmord, selvmordsforsøk, selvskading, overdose og forgiftning, melder Statens helsetilsyn.
Operasjon
Den nest største gruppen av hendelser lå innenfor kirurgiske inngrep/operasjon, som utgjorde 23 prosent av varslene.
14 prosent av varslene gjaldt alvorlige og uforutsette hendelser i forbindelse med akutt livreddende behandling, 9 prosent var knyttet til fødsel og 7 prosent til  medisinsk undersøkelse. Seks prosent av varslene var innen kateogorien infeksjoner.

Powered by Labrador CMS