Femdobling av varsling om feil i helsevesenet

Kunnskapssenterets meldeordning har vært i drift i fem måneder, og det er en stor økning i antall meldinger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

I løpet av de første fem månedene i drift, mottok Kunnskapssenteret 3493 meldinger om uønskede hendelser.

- Forventet
- Økningen i antall meldinger er forventet fordi vi antok at det var underrapportering av uønskede hendelser, sier Øystein Flesland, seksjonsleder ved Kunnskapssenteret.
Kunnskapssenteret har beregnet at meldeordningen vil motta i underkant av 10.000 meldinger per år.

I fjor sommer ble meldesystemet overført til Kunnskapssenteret fra Statens helsetilsyn og endret.
Helsetilsynet mottok årlig litt i overkant av 2000 meldinger, ifølge Kunnskapssenteret.

Ifølge Kunnskapssenteret har omfanget av meldinger som ikke har medført betydelig pasientskade, økt.
Kliniske prosedyrer
Flest hendelser som blir meldt er relatert til kliniske prosedyrer: Dette inkluderer blant annet uklare prosedyrer, feilaktig utførelse av gjeldende prosedyrer, at prosedyrer ikke ble fulgt, samt uønskede hendelser ved operative inngrep.

Powered by Labrador CMS