AKUTTMOTTAK: Flere av avvikene ved tilsyn viser at pasienter med sepsis blir for dårlig observert og ikke får rask nok behandling på akuttmottaket.  Arkivfoto: Ann-Elin Wang Foto:
AKUTTMOTTAK: Flere av avvikene ved tilsyn viser at pasienter med sepsis blir for dårlig observert og ikke får rask nok behandling på akuttmottaket. Arkivfoto: Ann-Elin Wang Foto:

Avdekker lovbrudd ved akuttmottak

Alle sykehusene som hittil har vært gjenstand for tilsyn med akuttmottakenes håndtering av pasienter med blodforgiftning (sepsis), har fått avvik, som er brudd på loven.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Sepsis, også kalt blodforgiftning, er en alvorlig tilstand som krever rask behandling. Ved den alvorligste formen, septisk sjokk, er dødeligheten høy.

Statens helsetilsyn gjennomfører i 2016-2017 landsomfattende tilsyn med helseforetakenes akuttmottak og i hvilken grad de gjenkjenner og følger opp pasienter med sepsis.

Så langt avdekker tilsynsrapportene at flere sykehus ikke sikrer at håndtering og behandling er forsvarlig - at risikoen er stor for at det går utover pasientsikkerheten.

Syv helseforetak hittil
Per i dag foreligger tilsynsrapporter for gjennomførte tilsyn ved syv helseforetak. Alle har fått avvik, som er brudd på loven, og hvor sykehusene må levere en plan for utbedring.

Haukeland universitetssjukehus: 2 avvik
Sykehuset Telemark: 1 avvik
Helse Fonna: 2 avvik
Sørlandet sykehus, Arendal og Kristiansand: 5 avvik
Sykehuset i Vestfold: 5 avvik
Stavanger universitetssjukehus: 1 avvik
Førde sjukehus: 2 avvik

Avvikene gjelder blant annet at sykehusene ikke sikrer forsvarlig hastegradvurdering, at oppstart av antibiotikabehandling har startet for sent ut fra nasjonale retningslinjer og sykehusprosedyrer, for dårlig observasjon av pasienter og manglende legekompetanse.

Kritikk av ledelsen
Sykehuset i Vestfold fikk fem avvik ved tilsyn denne våren.

Avvikene gikk på at sykehuset ikke sikrer at akuttmottaket gir forsvarlig hastegradsvurdering ved sepsis eller mistanke om sepsis, ikke sikrer at pasientene blir fulgt opp med legeundersøkelse i henhold til hastegradsvurdering, ikke sikrer forsvarlig observasjon og forsvarlig behandling samt at nødvendig informasjon ikke i tilstrekkelig grad klargjøres og er tilgjengelig for avdelingen pasienten legges inn på.

I rapporten fra Helsetilsynet står det at ledelsen ikke følger opp akuttmottaket i nødvendig omfang og at forhold som er avdekket innebærer en for stor risiko for pasientens sikkerhet.

Dødsfall
Bakgrunnen for landsomfattende tilsyn er blant annet at Statens helsetilsyn har mottatt mange varsler som omhandler alvorlig infeksjon og sepsis med sen diagnostisering og behandling.

Det har også vært dødsfall forbundet med uforsvarlig håndtering av sepsis.

Tilsynene som gjennomføres i år og neste år undersøker om sykehusene sikrer:

- forsvarlig mottak, registrering og prioritering av pasienter med sepsis eller ved mistanke om sepsis ved innkomst akuttmottak
- forsvarlig undersøkelse og diagnostisering av pasienter i mottaket
- forsvarlig oppstart av behandling av pasientene i akuttmottaket
- forsvarlig klargjøring og overføring av pasientene til andre avdelinger

Powered by Labrador CMS