OPPRETTER SAK: – Vi oppretter tilsynssak mot Oslo universitetssykehus med utgangspunkt i denne konkrete saken sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Jan Petter Odden. Arkivfoto. Foto:
OPPRETTER SAK: – Vi oppretter tilsynssak mot Oslo universitetssykehus med utgangspunkt i denne konkrete saken sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Jan Petter Odden. Arkivfoto. Foto:

Oppretter tilsynssak mot OUS: Pasienter fikk fjernet bryster og eggstokker på feil grunnlag

Fylkeslege Jan Petter Odden i Oslo og Akershus oppretter tilsynssak mot Oslo universitetssykehus.

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dagens Medisin fortalte nylig at 21 kvinner har blitt operert på feil grunnlag ved Oslo universitetssykehus (OUS):
21 kvinner som fikk operert bort brystene, eggstokkene – eller begge deler – har fått beskjed om at de ikke skulle ha vært operert.

Feiltolket gentest
Operasjonene ble utført på bakgrunn av en feiltolket gentest, slik at personer med en spesiell genvariant ble tilbudt operasjon på feil grunnlag.

Feil i de to genene BRAC1 og BRAC2 kan være opphav til arvelig bryst- og eggstokkreft. Personer som får påvist en såkalt «variant av usikker betydning», får ikke et slikt tilbud.
Men i disse tilfellene, på grunn av at varianten altså ble feiltolket, fikk likevel kvinner med denne genvarianten tilbud om operasjon.

Pasientene ble operert mellom 2002 og 2014.

Varslet ikke på to år
Oslo universitetssykehus varslet imidlertid ikke Helsetilsynet om at 21 kvinner ble operert på feil grunnlag, før i februar i år, til tross for at feiltolkningen ble oppdaget allerede i 2014.

Leder Dag Undlien ved Avdeling for medisinsk genetikk ved OUS har overfor Dagens Medisin kalt dette «en glipp». 

– Det er rett og slett en glipp som vi ikke har noen unnskyldning for, og som vi beklager. Da saken kom opp i 2014, ble det diskutert om vi skulle melde til Helsetilsynet, men da ville vi vente med å melde fordi vi ville være sikre på om det faktisk var skjedd en feil, noe som krevde en del arbeid.

Tilsynssak
Statens helsetilsyn besluttet så å sende saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å vurdere en eventuell oppfølging.

– Etter vår vurdering burde saken ha vært varslet til Statens helsetilsyn da sykehuset ble kjent med at det hadde vært en alvorlig hendelse. Dette har OUS erkjent og beklaget, sa fungerende direktør i Statens helsetilsyn, Heidi Merete Rudi til Dagens Medisin.

Nå melder fylkeslege i Oslo og Akershus, Jan Petter Odden, at det opprettes tilsynssak mot OUS:

– Vi oppretter tilsynssak mot Oslo universitetssykehus med utgangspunkt i denne konkrete saken. Gentesting er i seg selv kritisk diagnostikk med potensielt store konsekvenser, sier Odden til Dagens Medisin.

– Hvordan håndterer OUS et prøvesvar som tar utgangspunkt i en skjønnsmessig vurdering? Den aktuelle saken gjaldt falske positive svar, men hvordan håndterer OUS informasjonen til pasientene om mulige falske negative svar? Dette er utgangspunktet vårt nå, sier Odden.

Powered by Labrador CMS