Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helsetilsynet: – Burde varslet med en gang

– Saken burde vært varslet til Statens helsetilsyn da det ble kjent at det hadde vært en alvorlig hendelse.

Annons:
Heidi Merete Rudi er fungerende direktør i Statens helsetilsyn.
Foto: Helsetilsynet

Det uttaler fungerende direktør i Statens helsetilsyn,  Heidi Merete Rudi.

Som Dagens Medisin skriver, ventet Oslo universitetssykehus over to år, før de denne uken varslet Helsetilsynet om at 21 kvinner hadde fått operert bort bryst og eggstokker på feil grunnlag.

– Statens helsetilsyn mottok varsel om saken fra avdeling om medisinsk genetikk 15. februar 2017. Etter innhenting av informasjon fra avdelingsleder telefonisk 16. februar, mottok vi en redegjørelse i saken på e-post. Saken ble drøftet med fylkesmannen i Oslo og Akershus 17. februar, og det er besluttet at vi oversender saken til dem til orientering og vurdering av eventuell oppfølging, heter det i en uttalelse fra Rudi, som svarer følgende på våre spørsmål:

– OUS har ventet to år med å varsle dere, hva tenker dere om det?

– Varslingsplikten etter § 3-3 a pålegger virksomhetene å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn snarest mulig. Etter vår vurdering burde saken vært varslet til Statens helsetilsyn da de ble kjent med at det hadde vært en alvorlig hendelse. Dette har OUS erkjent og beklaget i redegjørelsen.

– På hvilken måte vil dere følge dette opp?

– Vi har innhentet informasjon i saken og drøftet den med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi har besluttet at saken oversendes til dem til orientering og ev oppfølging. OUS får tilbakemelding om at pasientene skal informeres om klageadgang til fylkesmannen etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4.

 – Samme periode som OUS oppdaget dette, så satte Avdeling for medisinsk genetikk i gang en fullsekvensering på tross av helsmeyndighetens og andre fagmiljøers råd. I hvilken grad mener dere at dette burde bidratt til at saken kom frem i lyset/Helsetilsynet burde blitt varslet?

– Informasjonen om gensekvensering som er igangsatt og som er omtalt i Dagens Medisin, oversendes også til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og dette vil bli et tema i de regelmessige dialogmøtene mellom Fylkesmannen og OUS senere, heter det fra Rudi.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • FeilDiagnose 18.02.2017 21.56.53

  OUS stiller også feil brystkreft diagnoser.

 • Forsvunnet 17.02.2017 17.42.39

  Da er det bare og se hvem som var styreleder i denne perioden så skjønner en hvorfor det ikke vart varslet og nå er han forsvunnet igjen.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp6

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Annonse:

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!