UTFORDRINGER: – Vi har sett en manglende forståelse for de lokale forholdene som preger situasjonen ved thorax-avdelingen på Ullevål, og registrerer at kommunikasjonsutfordringene går flere veier, skriver artikkelforfatteren.
UTFORDRINGER: – Vi har sett en manglende forståelse for de lokale forholdene som preger situasjonen ved thorax-avdelingen på Ullevål, og registrerer at kommunikasjonsutfordringene går flere veier, skriver artikkelforfatteren.

Lokal ledelse er satt i et ufortjent negativt lys

Beslutningene som de ansatte ved thorax-avdelingen på Ullevål har reagert på, kommer ikke fra den lokale ledelsen/sykepleiernes nærmeste ledere, men både ett og flere nivåer over i lederlinjen. Den lokale ledelsen på seksjonsnivå har derfor blitt satt i et negativt lys de ikke har fortjent.

Publisert
Vegard Andreas Jacobsen
Vegard Andreas Jacobsen

TORSDAG DENNE UKEN talte administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus (OUS) til sykehusets styre. Han fortalte, i likhet med hva andre representanter fra OUS har sagt tidligere, at prosessen med sammenslåing av thoraxkirurgisk avdeling har vært planlagt i lang tid.

Som tidligere presisert har jeg vært med i denne prosessen, og også blitt fortalt at jeg har stemt for den prosessen som pågår nå.

IKKE HENSIKTSMESSIG. I tilbakemeldingen jeg har gitt om prosjektet, har jeg presisert at alternativet med sammenslåing er det mest realistiske alternativet på sikt – og at alternativet med midlertidig sammenslåing er lite hensiktsmessig.

Å hevde at jeg har stemt for de tiltakene som har ført til mange oppsigelser, mener jeg derfor ikke er riktig, og dette har absolutt ikke vært min intensjon.

KORTE FRISTER – HØY RISIKO. Med korte frister har seksjonsledere lokalt på Ullevål blitt pålagt å gjennomføre tiltak med svært høy risiko.

Dette har vært kommunisert til avdelingsleder og klinikkleder fortløpende, men man har valgt å se bort fra dette.

I prosjektet som planlegger fremtidens thoraxkirurgiske avdeling, vil det være mulig å gjennomføre en god prosess for å samle de to lokalisasjonene til ett robust senter – og samtidig beholde kompetanse.

HASTVERKSARBEID. I stedet har man nå besluttet tiltak som bærer preg av hastverksarbeid som vil få konsekvenser for pasientbehandling. Jeg ønsker derfor å presisere at de beslutningene som de ansatte har reagert på, ikke kommer fra den lokale ledelsen/sykepleiernes nærmeste ledere, men både ett og flere nivåer over i lederlinjen.

Den lokale ledelsen på seksjonsnivå settes derfor i et negativt lys jeg mener de ikke har fortjent.

I prosjektet som planlegger fremtidens thoraxkirurgiske avdeling, vil det være mulig å gjennomføre en god prosess for å samle de to lokalisasjonene til ett robust senter – og samtidig beholde kompetanse.

NY OPTIMISME? Onsdag denne uken kom nyheten om at OUS hadde kommet med et forslag som åpnet for dialog mellom ansatte og ledelse i thoraxkirurgisk avdeling etter at 14 av 22 sykepleiere i turnus hadde sagt opp sine stillinger. Forslaget kommer samlet fra seksjonsledere i thoraxkirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus, og innebærer en sommerdrift som minner om dagens drift, men med større lokalt samarbeid med nærliggende enheter for å sikre forsvarlig drift gjennom ferieavvikling.

Dette forslaget kan se ut til å minimere ringvirkninger, og etter et samarbeidsmøte onsdag ettermiddag mellom ansatte i hjerte-postoperativ og ledelse, skimtet jeg en optimisme som inkluderte at ansatte som allerede har sagt opp, kunne være villige til å trekke tilbake oppsigelsene og fortsette i seksjonen.

Forslaget ligger til vurdering hos avdelingsleder og klinikkleder, og de signaler jeg har fått er at sykepleierne ser frem mot nytt samarbeidsmøte tidlig neste uke.

KOMMUNIKASJONSUTFORDRINGER. Da administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth informerte styret i OUS om at prosessen er godt planlagt, skjedde det dagen etter det optimistiske møtet mellom avdelings- og klinikkledelse og ansatte.

Dette vitner om en manglende forståelse for de lokale forhold som preger situasjonen i dag, og vi ser at kommunikasjonsutfordringene går flere veier.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS