ALVORLIG ULLEVÅL-SITUASJON: – Konsekvensen av manglende medvirkning og informasjon er blant annet at det fra 1. mai er det ikke mulig å drifte en thorakskirurgisk postoperativ seksjon ved Ullevål sykehus, skriver artikkelforfatteren.
ALVORLIG ULLEVÅL-SITUASJON: – Konsekvensen av manglende medvirkning og informasjon er blant annet at det fra 1. mai er det ikke mulig å drifte en thorakskirurgisk postoperativ seksjon ved Ullevål sykehus, skriver artikkelforfatteren.

En reaksjon på manglende medvirkning og info

Situasjonen som thorakskirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus nå står overfor, er ikke en konflikt mellom ansatte i de ulike delene av avdelingen, men en reaksjon på manglende medvirkning og informasjon om tiltak som avdelings- og klinikkledelsen presser gjennom.

Publisert Sist oppdatert
Vegard Andreas Jacobsen
Vegard Andreas Jacobsen

I DAGENS MEDISIN 17. februar hevder klinikkleder Bjørn Bendz ved Oslo universitetssykehus (OUS) at det er en flertallsbeslutning som har ført til at 14 av 24 intensivsykepleiere ved thoraksavdelingen ved Ullevål sykehus nå har sagt opp.

Prosessen som klinikklederen omtaler, der også jeg har vært med på å stemme for en sammenslåing av miljøet, handler om en godt planlagt prosess der det thorakskirurgiske miljøet gjennom flere år avvikles til fordel for en samling ved Rikshospitalet, tidligst i februar 2025.

SAMMENHENG. Dette er altså en ganske annen situasjon enn den vi står oppe i nå. Bakgrunnen for beslutningen om samling er fallende tall for hjertekirurgi – og et behov for kontinuitet i kirurgisk kompetanse og sykepleiefaglig oppfølging.

Ingen av disse påstandene tenker jeg er særlig kontroversielle, men det som er provoserende, er at Bendz nå hevder at den prosessen som pågår, ikke bunner i budsjettsituasjonen, særlig når han i en epost til klinikkens ansatte i desember forklarte at vi må redusere kostnader i lavaktivitetsperioder, som om sommeren, for å frigjøre midler til medisinsk teknisk utstyr.

Hvem skal drifte dette utstyret dersom majoriteten av de ansatte nå sier opp?

KOMPETANSETAP. Både klinikkleder Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane ved thorakskirurgisk avdeling har ved flere tilfeller blitt informert om at både jeg og de ansatte i avdelingen savner informasjon om de pågående prosessene, og når beslutningen om en samling på Rikshospitalet om kort tid ser ut til å bli realitet, er det dessverre få ansatte som følger med.

Dette innebærer at opptil flere hundre års intensivsykepleiererfaring forsvinner ut av klinikken og fordeles til andre klinikker, sykehus - og til og med ut av helsevesenet.

Hvem skal drifte utstyret dersom majoriteten av de ansatte nå sier opp?

KUNNSKAPEN OM KONSEKVENSENE. Senest tidligere denne uken uttalte Fiane og Bendz at de ikke var informert om mulige konsekvenser ved gjennomføring av disse tiltakene, men som følge av at dette har vært en villet handling fra klinikken gjennom flere år, har det også vært møteaktivitet tidligere. Én av de ansatte ved thorakskirurgisk postoperativ stilte særlig forberedt og leste høyt fra et møtereferat fra 2018.

I dette kom det klart og tydelig frem at i hvert fall avdelingsleder Fiane var informert om de konsekvenser som nå er en realitet.

TURNUS – OG OVERTID. Det henvises også til at turnusen til de ansatte ved thorakskirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus avviker i stor grad fra den som resten av sykehuset har. I mange år har den thorakskirurgiske driften vært lagt til heldøgns drift fra mandag til fredag, og med beredskapsvakter i helgene. Dette innebærer at intensivsykepleierne arbeider tilnærmet hele sin arbeidstid mandag til fredag, og er tilgjengelig gjennom helgen for å rykke ut til sykehuset på en times varsel.

Alt arbeid som legges til helger, er overtidsarbeid. Når klinikkleder viser til at det er pasient til stede i gjennomsnitt hver annen helg, sier det seg selv at det blir hyppig overtidsarbeid for intensivsykepleierne.

HARMONISERING? En endring av turnus til tilstedevakt hver tredje helg fører til færre intensivsykepleiere til stede i ukedagene, i tillegg til at mange av de ansatte vil kvalifisere til arbeidstidsreduksjon og derfor ikke lenger kommer til å jobbe like mange timer som i den tidligere turnusen.

De ulike delene av thorakskirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus har ulike driftsformer, og derfor mener jeg ledelsens argument om harmonisering av turnuser minner mer om dissonans mellom ansatte og ledelse.

Se også: Sier opp – irritert over snakk om harmonisering

MANGELFULL MEDVIRKNING. Situasjonen som thorakskirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus nå står overfor, er ikke en konflikt mellom ansatte i de ulike delene av avdelingen, men en reaksjon på manglende medvirkning og informasjon om tiltak som avdelings- og klinikkledelsen presser gjennom.

Konsekvensen er videre at fra 1. mai i år er det ikke mulig å drifte en thorakskirurgisk postoperativ seksjon ved Ullevål sykehus, og jeg tror det er svært usikkert om de pasientene som skulle ha vært behandlet ved Ullevål, kan behandles ved Rikshospitalet – på grunn av manglende areal for operasjon, intensivbehandling, sengepostoppfølging og ikke minst en graverende mangel på sykepleiekompetanse.

Jeg håper jeg tar feil.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS