Livsfarlige fotsår

Personer med diabetes som får fotsår, har 47 prosent høyere dødelighet enn diabetikere uten slike sår – og langt høyere dødelighet enn ikke-diabetikere.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

I løpet av ti år døde 49 prosent i gruppen diabetikere med fotsår og drøyt 35 prosent blant diabetikere uten slike sår. I kontrollgruppen var i overkant av ti prosent døde.
Justert for alder, kjønn, utdanning, røyking og midjemål, er dødeligheten for personer med diabetes og fotsår 2,3 ganger høyere enn for en ikke-diabetesbefolkning. Diabetikere med fotsår hadde 47 prosent økt risiko for å dø i forhold til diabetikere uten fotsår.
Eldre menn
Risikofaktorer for å utvikle fotsår, var røyking og høy alder. Menn var mer utsatt enn kvinner.
Disse tre faktorene var avgjørende for overlevelsen også når det ble tatt hensyn til langtidsblodsukker (HbA1c), insulinbruk, mikroalbuminuri, hjerte- og karsykdom og depresjon.
Må følges opp
Artikkelforfatterne påpeker viktigheten av en god klinisk oppfølging hos personer med diabetes og fotsår.
Funnene er basert på data fra 155 personer med diabetes og fotsår, 1339 personer med diabetes og en ikke-diabetesbefolkning på over 60.000 personer. Data for dødelighet ble registrert over en tiårsperiode.
Studien er publisert i Diabetes Care (Iversen m.fl.).
 

Powered by Labrador CMS